หน้าแรก ประกาศสอบ เปิดสอบ นายสิบทหารบก นายสิบทหารราบ ปี 2561

เปิดสอบ นายสิบทหารบก นายสิบทหารราบ ปี 2561

นายสิบทหารบก
นายสิบทหารบก

เปิดรับสมัครแล้ว
นายสิบทหารบก 1,980 อัตรา
นายสิบทหารราบ 700 อัตรา

 

วุฒิ .6/ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเกรด
รับสมัคร 15 ..60 – 25 ..61
สอบ.รามคำแหง หัวหมากและบางนา
วันที่ 17-18 ..61 เวลา 13.00 .

 

สอบภาควิชาการ (ระดับ ม.ปลาย)

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ
  รวม 120 ข้อ 90 นาที


สอบพละ 
(อ้างอิงระเบียบการปีที่แล้ว)

 • ว่ายน้ำ 25 เมตร ภายใน 2 นาที
 • ดันพื้น ภายใน 2 นาที
 • ลุกนั่ง ภายใน 30 วินาที
 • ดึงข้อ
 • วิ่ง 1,000 เมตร


ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

 • 5 เม..61

 

มี 2 หลักสูตร รับเฉพาะเพศชาย

1.
นายสิบทหารบก 1,980 อัตรา
1.1
บุคคลพลเรือน 1,188 อัตรา
1.2
ทหารกองประจำการ 792 อัตรา
2. นายสิบ เหล่าทหารราบ 700 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก
1.1
พลเรือน อายุ 18-22 ปี
อายุ 18-20 ปี (เกิด2543-2541) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (สด.9)
อายุ 21 ปี (เกิด2540) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (สด.8)
อายุ 22 ปี (เกิด2539) สมัครได้ แต่ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (สด.43)

1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

1.4 พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)


2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ

2.1
หารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจะปลดใน เม..61 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

2.2  พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2537)

 

สิทธิต่างๆ ของนายสิบทหารบก และนายสิบทหารราบ

 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 75 บาท
 • เงินเดือน 3,070 บาท
 • นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ ,ม้า ,ปืนใหญ่ ,ช่าง ,สื่อสาร ,แพทย์ ,สรรพาวุธ ,ขนส่ง ,ทหารสารวัตร ,ทหารการสัตว์ ,พลาธิการ ,การเงิน และการข่าว
 • สําหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะ บรรจุเข้าประจําการในเหล่าทหารราบเท่านั้น 
 • มีโควต้าไปโรงเรียนเตรียมทหาร (มีเฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก ส่วนนักเรียนนายสิบทหารราบไม่มี)


ประกาศผลสอบ

 • 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางอินเทอร์เน็ต และกรมยุทธศึกษาทหารบก

รายละเอียดประกาศสอบทั้งหมด


สมัครสอบได้ที่

www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก
www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)


ข้อสอบ นายสิบทหารบก 

 

ข่าวประกาศสอบ นายสิบทหารบก นายสิบทหารราบ

ประกาศผลสอบ นายสิบทหารบก นายสิบทหารราบ 2561


ปล.เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว เพื่อรับข้อสอบเก่า+เฉลย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561