หน้าแรก ประกาศสอบ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)

 

คุณสมบัติ

1.บุคคลภายนอกชาย + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-พุทธ) + บุคคลภายนอกชาย โครงการใต้ (ไทย-มุสลิม)

 • เพศชาย
 • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • ไฟล์ประกาศสอบบุคคลภายนอกชาย 2562.pdf 
 • ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน

 

2.นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) + ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 • รับจำนวน 30 อัตรา
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2544)
 • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • ไฟล์ประกาศสอบ นสต. และ ข้าราชการตำรวจ2562.pdf
 • ต้องทำคะแนนรวมให้ผ่านเกณฑ์ 50% คือได้ 350 คะแนน

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ)

1.วิทยาศาสตร์          200 คะแนน
2.คณิตศาสตร์          200 คะแนน
3.ภาษาอังกฤษ         150 คะแนน
4.ภาษาไทยและสังคม 150 คะแนน

1.วิทยาศาสตร์

   1.1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

   1.2 ฟิสิกส์

 • 1.2.1 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
 • 1.2.2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
 • 1.2.3 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • 1.2.4 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • 1.2.5 แรงและกฎการเคลื่อนที่
 • 1.2.6 สมดุลกล
 • 1.2.7 งานและพลังงาน
 • 1.2.8 โมเมนตัมและการชน
 • 1.2.9 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

   1.3 เคมี

 • 1.3.1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
 • 1.3.2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • 1.3.3 พันธะเคมี
 • 1.3.4 โมลและสูตรเคมี
 • 1.3.5 สารละลาย
 • 1.3.6 ปริมาณสัมพันธ์

   1.4 ชีววิทยา

 • 1.4.1 การศึกษาชีววิทยา
 • 1.4.2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • 1.4.3 เซลล์และการทำงานของเซลล์
 • 1.4.4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 • 1.4.5 การท่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • 1.4.6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • 1.4.7 วิวัฒนาการ


2.
วิชาคณิตศาสตร์

   2.1 คณิต ม.ต้น

   2.2 คณิต ม.4

 • 2.2.1 เซต
 • 2.2.2 ตรรกศาสตร์
 • 2.2.3 จำนวนจริง
 • 2.2.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • 2.2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการึทึม
 • 2.2.6 เรขาคณิตวิเคราะห์
 • 2.2.7 หลักการนับเบื้อต้น
 • 2.2.8 ความน่าจะเป็น


3.
ภาษาอังกฤษ

   3.1 เนื้อหา ม.ต้น

   3.2 เนื้อหา ม.4

 

4.ภาษาไทยและสังคม

   4.1 ภาษาไทย ม.ต้น

   4.2 ภาษาไทย ม.4

   4.3 สังคม

 • 4.3.1 หน้าที่พลเมือง
 • 4.3.2 ประวัติศาสตร์
 • 4.3.3 ภูมิศาสตร์
 • 4.3.4 เศรษฐศาสตร์
 • 4.3.5 ศาสนา

 

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต.)

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 17 ม.ค. – 11 ก.พ.62 
 • สมัครได้ที่ www.admission.rpca.ac.th
 • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 16 มี.ค.62 
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มี.ค.62 

 

ประกาศสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

กรณี อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย ต้องการสอบถาม

 • ปัญหาเรื่อง คุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
 • วิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
 • ปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116
 • บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

 

เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข่าวการสอบ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561