หน้าแรก ประกาศสอบ สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ จ่าอากาศ 2563 จำนวน 433 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

สมัครจ่าอากาศ เปิดสอบ จ่าอากาศ 2563 จำนวน 433 อัตรา สมัครสอบจ่าอากาศ

จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศรับสมัคร

เปิดสอบนักเรียนจ่าอากาศ 2563 จำนวน 433 อัตรา

 

จ่าอากาศ 2563 รับมาจาก

1.บุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก) 418 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 (เรียนอยู่เทอมสุดท้ายได้)
 • อายุ 18 – 20 ปี (เกิด 1 ม.ค.2543 – 31 ธ.ค.2545)


2.ทหารกองหนุน (สังกัดกองทัพอากาศ เท่านั้น) 15 อัตรา

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00
 • อายุ 21 – 24 ปี (เกิด 1 ม.ค.2539 – 31 ธ.ค.2542)
 • ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 2 ปี
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครจ่าอากาศ 2563

 • เป็นชายโสด (นักเรียนจ่าอากาศ ไม่รับเพศหญิง)
 • บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สำหรับบุคคลพลเรือน(บุคคลภายนอก)อายุ 18 – 20 ปี ส่วนทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ อายุ 21 – 24 ปี
 • มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

การสมัครสอบ จ่าอากาศ 2563

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • สมัครระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2562 – 31 ม.ค.2563 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
 • ประกาศเวลาสอบ และห้องสอบวันที่ 14 ก.พ.2563
 • สอบพุธวันที่ 19 ก.พ.2563 เวลา 13.00-15.00 น.  มธ.ศูนย์รังสิต
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 5 วิชา

 • คณิตศาสตร์  200 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน 
 • ภาษาไทย และสังคม 125 คะแนน
 • รวม 5 วิชา 700 คะแนน

 

ประกาศผลสอบภาควิชาการ จ่าอากาศ 2563

 • ไฟล์ประกาศผลสอบสอบ คลิกเลย >>> ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ 2563
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการล่วงหน้า ในวันที่ 3 มี.ค.2563 ทางเว็บไซต์
  www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ ” atts ” เว้นวรรค ” เลขประจำตัวผู้สมัคร ” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  ” 484 7604 “)
 • ประกาศผลสอบ ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชาการอย่างเป็นทางการ เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร
  ในวันที่ 5 มี.ค.2563 ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

 

ทดสอบร่างกาย 5 สถานี ของจ่าอากาศ
สอบวันที่ 16-20 มี.ค.2563

 • 1.ดึงข้อราวเดี่ยว    20 คะแนน
 • 2.วิ่ง 1,000 เมตร  20 คะแนน 
 • 3.ลุกนั่ง 30 วินาที  20 คะแนน
 • 4.ดันพื้น 2 นาที     20 คะแนน
 • 5.ว่ายน้ำ 50 เมตร 20 คะแนน

ประกาศผลสอบ จ่าอากาศ รอบสุดท้าย

 • จะประกาศล่วงหน้า ในวันที่ 1 เม.ย.2563 ทางเว็บไซต์ www.atts.ac.th
 • SMS (พิมพ์ ” atts ” เว้นวรรค ” เลขประจำตัวผู้สมัคร ” ส่งข้อความไปที่หมายเลข
  ” 484 7604″ )
 • ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เม.ย.2563 ที่โรงเรียนจ่าอากาศ
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


สิทธิของการเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 • ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่เสียค่าเทอม ตลอด 2 ปี)
 • ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
 • รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ
 • นักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุนการศึกษา  เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียทหาร (รร.ตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ และศึกษาต่อโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช (รร.นกร.)
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ

สิทธิประโยชน์ของจ่าอากาศ (เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว)

 • ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
 • แต่งตั้งยศเป็น ” จ่าอากาศตรี ” (จ.ต.)
 • บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
 • รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
 • มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด
 • ขอบคุณภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ
จ่าอากาศ
จ่าอากาศ


ประกาศสอบ จ่าอากาศ 2563

กรณี อ่านประกาศสอบ แล้วมีข้อสงสัย

 • โทร. 02 534 3711
 • โทร. 02 534 3762
 • โทร. 02 534 3763
 • โทร. 02 534 5266
 • ในวันและเวลาราชการ

 


ปล. 
ไม่พลาดข่าวการสอบดี ๆ แบบนี้ เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย Add Frinds

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561