วุฒิ ป.ตรี

กองทัพไทย

ทหารบก

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

ตำรวจ

หน่วยงาน