หน้าแรก ประกาศสอบ ข้อสอบจริง ตม. 1,000 อัตรา

ข้อสอบจริง ตม. 1,000 อัตรา

ข้อสอบจริง ตม. 1,000 อัตรา สอบวันที่ 20 พ.ค.2562 

1.ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในเพลงชาติไทย
1.ระบอบการปกครองของรัฐ
2.ลักษณะนิสัยของคนในรัฐ
3.องค์การที่มีชื่อในรัฐ
4.ความเป็นอิสระของอำนาจรัฐ
.
2. 1 ส่วน 10 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ 20
1.0.5
2.
3.
4.
.
3.คนที่ทำงานบริการ แล้วลูกค้าโวยวาน แต่สามารถข่มใจไว้ได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมใด
1.สัจจะ
2.ทมะ
3.ขันติ
4.จาคะ
.
4.แดงมีเงิน 100 บาท ดำมีเงินมากกว่าแดง 25% แดงมีเงินน้อยกว่าดำกี่ %
1.20%
2.25%
3.
4.
.
5.ประในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไหนที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชิต [ UN ]
1.ฟิลิปปินส์
2.ไทย
3.เมียนมาร์
4.สิงคโปร์
อู้ตั่น ป็นนักการทูตชาวพม่า และเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติจากประเทศในเอเชียคนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2504–2514
.
6.Microsoft word เซฟไฟล์เป็นอะไรไม่ได้
1.pdf
2.jpg
3.tex
4.hml
.
7.เล่นไพ่:จำคุก วิ่ง:…?
1.น้ำตาล
2.โรงเรียน
3.เหนื่อย
4.สนามกีฬา
.
8.ความผิดลหุโทษอยู่ใน ม. 12 อนุไหน
1.
2.
3.
4.
.
9.ผลรวมของเลขสองจำนวนเท่ากับ 84 ผลต่างเท่ากับ 11 เลขจำนวนน้อยคือ
1.34
2.35
3.36
4.37
35
.
10.เชือกเส้นหนึ่งยาว 260 เมตร เส้นที่สามมีความยาวเป็น 5 เท่าของเส้นที่สอง เส้นที่สองมีความยาวเป็นสองเท่าของเส้นแรก เส้นที่สองมีความยาวเท่าไร?
1.20
2.40
3.60
4.80
-จำนวนที่น้อยที่สุด = 35 (x+y=81)
-เชือกเส้นที่ 2 ยาว 2(20)=40
.
11.(อนุกรม) 5,7,11,19,…
1.
2.35
3.25
4.
.
12.แดงมีเงิน 100 บาท ดำมีมากกว่าแดง 25% ถาม แดงมีน้อยกว่าดำกี่ %
1.20%
2.22%
3.25%
4.25.2%
.
13.ซองเอกสารราชการมีกี่ขนาด
1.1 ขนาด
2.2 ขนาด
3.3 ขนาด
4.4 ขนาด
.
14.Wifi ย่อมาจากอะไร
1.Wireless Fidelity
2.
3.
4.
ตอบ Wireless Fidelity
.
15.การ print all ใน word ทำได้โดย
1.
2.
3.
4.
.
16.การปริ้นบางหน้าใน word ทำได้โดย
1.
2.
3.
4.
.
17.การไล่สีพื้นหลังในword
1.
2.
3.
4.
.
18.ปุ่มลัดที่สามารถ นำเสนอ power point ได้ตั้งแต่หน้าแรก
1.F2
2.Shift+F2
3.F5
4.Shift+F5
.
19.นางนพวรรณ คิงส์ ถือพาสปอร์ต สัญชาติอเมริกา อยู่ในไทยเกิน120 วัน จะออกจากไทย มาเสียค่าปรับตรงด่านตม.สุวรรณภูมิ และโดนพนักงานสั่งห้ามเข้าประเทศไทย1ปี กลับเข้ามาประเทศไทย อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะปฎิบัติ อย่างไร 
1.ไม่ให้เข้าประเทศส่งกลับประเทศอเมริกา
2.ขอตรวจสัญชาติไทย
3.ตรวจลงตราให้เข้าไทย
4.ถูกทั้งข้อ2 และ ข้อ3
.
20.หากนำกระดาษตราครุฑใส่ซอง ขนาด C4 ต้องพับกระดาษตราครุฑหรือไม่
1.
2.
3.
4.
.
21.อำนาจในการให้ยืมหนังสือ เป็นของใคร
1.หัวหน้ากอง
2.หัวหน้ากรม
3.
4.
ตอบ หัวหน้าระดับกรมขึ้นไป
.
22.ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
1.
2.
3.ตลาดหลักทรัพย์มีไปถึง…
4.
.
23.การประทับตราหนังสือรับ ต้องประทับไว้ส่วนใด
1.บนขวา
2.บนซ้าย
3.ล่างขวา
4.ล่างซ้าย
ตอบ บนขวา
.
24.หนังสือทะเบียนรับ-ส่ง มีขนาดเท่าใด
1.A4
2.A5
3.A6
4.A8
ถ้าโจทย์ถามใบรับ ตอบ A8
ถ้าโจทย์ถามสมุดรับ ตอบ A5
.
25.หากร้อยตำรวจ…ส่งเอกสารไปถึง ผู้บังคับบัญชา จะต้องมีคำขึ้นต้น และลงท้าย ว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
.
26.A:(1,2,3,…)
B:((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9),10,11,12…)
(A-B)U(B-A) มีสมาชิกกี่ตัว
1.3 ตัว
2.6 ตัว
3.9 ตัว
4.12 ตัว
9
.
27.ข้อใดไม่ใช่สมาชิกประชาคมอาเซียน?
1.จีน
2.ลาว
3.
4.
ตอบ จีน
.
28.นาย A สัญชาติจีน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมาเที่ยวไทยกับภรรยา 10 วัน จากนั้นจะออกไปเที่ยวที่ประเทศ(จำชื่อไม่ได้) 20 วันและจะกลับเข้ามาเพื่อเที่ยวทางภาคใต้ของ ประเทศไทย 20 วัน โดยเข้ามาไทยเมื่อ 30 เมษา ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตม. ท่านจะแนะนำคนต่างด้าวว่าอะไร
1.Re-Entry
2.
3.
4.
.
29.อะไรคือการสื่อสารไร้สายทั้ง2อัน
1.
2.
3.bluetooth RFID
4.
.
30.ปะการังฟอกขาวเกิดจากสาเหตุอะไร?
1.
2.
3.
4.
ตอบ ภาวะโลกร้อน
.
31.โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมีกี่สถาน?
1.
2.
3.
4.
.
32.แบบฟอร์ม ตม.2 คือเรื่องเกี่ยวกับอะไร?
1.
2.
3.
4.
ตอบ แบบฟอร์ม ตม.2 คือ รายการเกี่ยวกับพาหนะ
.
33.A: I have the interview tomorrow.
B: I'll keep my fingers crossed for you
What's did B mean
1.
2.
3.
4.
ตอบ wish A luck
.
34.จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนนี้นับถือศาสนาซิกส์ 
1.
2.
3.
4.
ตอบ พันผ้าขาวบนหัว ไว้หนวดยาว
.
35.ชั้นยศตำรวจแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
ตอบ 3 ชั้นคือ คือ ต่ำกว่าชั้นประทวน [พลตำรวจ] ประทวน สัญญาบัตร
.
36.โทษสถานเบาตำรวจมีกี่สถาน
1.2
2.4
3.5
4.9
ตอบ 5 สถาน
.
37.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1.พระที่นั่งพุดตานทอง
2.พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
3.พระที่นั่งภัทรบิฐ
4.
.
38.ถ้าสายการบินไทย นำต่างด้าวเข้ามา ต้องยื่นแบบฟอร์มอะไรต่อใคร
1.
2.
3.
4.
.
39.เชื้อชาติ
1.มองโกลอยด์
2.คอเคซอยด์
3.
4.
.
40.วิชาภาษาไทย
1.
2.
3.
4.
ตอบ ตำรวจ ไม่ควรหาเศษหาเลย
.
41.ข้อสถิติ เฉลี่ยมากกว่าเลขมัธยฐาน
1.
2.
3.
4.
(ช้อย2,3ถูก)
.
42.ริบบิ้น
1.
2.
3.
ตอบ 4 หา ครน
.
43.ข้อเซต
1.
2.
3.
9 จำนวน (ไม่แน่ใจเพราะให้จุดมาในเซต)
.
44.เครื่องเบญราชกกุธภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
.

45.หนังสือประทับตรา คำขึ้นต้นคืออะไร
1.
2.
3.
4.
.

46.ผบ.ตร.เขียน จม ถึง ประธาน ปปช คำขึ้นต้น-ลงท้ายใช้คำว่าอะไร
1.
2.
3.
4.

.

47.สายการบิน ลักลอบพาต่างด้าวสัญชาติเคนย่าเข้าประเทศ ต้องโทษตามมาตราใด และต้องจ่ายค่าปรับเท่าไร
1.
2.
3.
4.

.

48.ประเทศใดไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อเข้ามารักษาและผู้ติดตาม
1.คูเวต
2.สวีเดน
3.บาเรนห์
4.ซาอุดิอาระเบีย
ตอบ สวีเดน

.

49.แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ต้องใช้แบบฟอร์ม ตม.อะไร
1.
2.
3.
4.
ตอบ แบบ ตม.86

.

50.A: … (จำไม่ได้)…class was cancelled because the blackout
B: that’s beat me

1.She don’t know the incident
2.She don’t want to miss the class
3.
4.
.

51.don’t forget to… when you go outside because it’s raining
1. Put off
2. Put on
3. Put up with
4.
ตอบ Put on

.
52.when I know my car…., I…. the police immediately.
1. Was stolen, was calling
2. Had been stolen, called
3.
4.

.

ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ต่อ ขอเครดิต www.Nine100.com ด้วยครับ ขอบคุณครับ
.
ปล.เป็นข้อสอบที่จำมา จากการเข้าสอบจริง ถ้าจำข้ออื่นได้ inbox มาเลย คลิกที่ปุ่ม Send to Messenger
ติว นายร้อยตำรวจ 2560