หน้าแรก ประกาศสอบ ข้อสอบจริง เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561

ข้อสอบจริง เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561

 

ข้อจริง เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ 140 ข้อๆ ละ 5 คะแนน รวม 700 คะแนน

 • 200 คะแนน วิทยาศาสตร์ (วิทย์ ม.ต้น ,ฟิสิกส์ ,เคมี และชีวะ)
 • 200 คะแนน คณิตศาสตร์ 
 • 150 คะแนน ภาษาอังกฤษ
 • 150 คะแนน ภาษาไทยและสังคม
 • คะแนนรวมต้องผ่านเกณฑ์ 50% คือ 350 คะแนน

ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที

การฝึกทำข้อสอบเก่า คือ หนทางสู่การสอบติด!!

 

ข้อสอบนี้ เหมาะกับ

 • 1.น้องที่สอบ นายสิบตำรวจ(นสต.) รอบล่าสุดได้ ที่รอเข้าฝึกวันที่ 1 ก.พ.62 และอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 • 2.นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่กำลังอบรมอยู่ที่ศูนย์ฝึก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 • 3.ข้าราชการตำรวจชาย อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2538)
 • 4.น้องผู้ชาย วุฒิ ม.4 อายุไม่เกิน 18 ปี    (ไม่เกิดก่อนปี 2544)

 

วิธีการดาวน์โหลดข้อสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาโหลด)

 • คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

 

ข้อสอบ เตรียมทหาร ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2561

 


 

 • กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์

 

วิธีการทำ ข้อสอบเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ

 • 1.Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
 • 2.ทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบ(อยู่ในไฟล์ข้อสอบที่โหลด) ฝึกทำและทดในปัญหาสอบ
 • 3.ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง 30 นาที 

 

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ (เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ)

1.วิทยาศาสตร์          200 คะแนน
2.คณิตศาสตร์          200 คะแนน
3.ภาษาอังกฤษ         150 คะแนน
4.ภาษาไทยและสังคม 150 คะแนน

 

1.วิทยาศาสตร์

   1.1 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

   1.2 ฟิสิกส์

 • 1.2.1 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
 • 1.2.2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
 • 1.2.3 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 • 1.2.4 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • 1.2.5 แรงและกฎการเคลื่อนที่
 • 1.2.6 สมดุลกล
 • 1.2.7 งานและพลังงาน
 • 1.2.8 โมเมนตัมและการชน
 • 1.2.9 การเคลื่อนที่แนวโค้ง

   1.3 เคมี

 • 1.3.1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
 • 1.3.2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • 1.3.3 พันธะเคมี
 • 1.3.4 โมลและสูตรเคมี
 • 1.3.5 สารละลาย
 • 1.3.6 ปริมาณสัมพันธ์

   1.4 ชีววิทยา

 • 1.4.1 การศึกษาชีววิทยา
 • 1.4.2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • 1.4.3 เซลล์และการทำงานของเซลล์
 • 1.4.4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 • 1.4.5 การท่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • 1.4.6 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • 1.4.7 วิวัฒนาการ


2.
วิชาคณิตศาสตร์

   2.1 คณิต ม.ต้น

   2.2 คณิต ม.4

 • 2.2.1 เซต
 • 2.2.2 ตรรกศาสตร์
 • 2.2.3 จำนวนจริง
 • 2.2.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • 2.2.5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการึทึม
 • 2.2.6 เรขาคณิตวิเคราะห์
 • 2.2.7 หลักการนับเบื้อต้น
 • 2.2.8 ความน่าจะเป็น


3.
ภาษาอังกฤษ

   3.1 เนื้อหา ม.ต้น

   3.2 เนื้อหา ม.4

 

4.ภาษาไทยและสังคม

   4.1 ภาษาไทย ม.ต้น

   4.2 ภาษาไทย ม.4

   4.3 สังคม

 • 4.3.1 หน้าที่พลเมือง
 • 4.3.2 ประวัติศาสตร์
 • 4.3.3 ภูมิศาสตร์
 • 4.3.4 เศรษฐศาสตร์
 • 4.3.5 ศาสนา

 

 

คอร์สติวเข้ม นายร้อยตำรวจ(เตรียมทหาร) สอนครบหัวข้อที่ Update ตามข้างต้น + จับมือทำข้อสอบจริงย้อนหลังเกือบ 20 ปี!! (รับจำกัด) คลิกเลย iCourse เตรียมทหาร เหล่าตำรวจ