วุฒิ ป.โท

กองทัพไทย

ทหารบก

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

หน่วยงาน