เตรียมทหาร 4 เหล่า

นายร้อย จปร.

นายเรือ

นายเรืออากาศ

นายร้อยตำรวจ

โรงเรียนไฟฟ้า

โรงเรียนไฟฟ้า