วุฒิ ม.6

นายสิบทหารบก

จ่าทหารเรือ

จ่าอากาศ

นายสิบตำรวจ

นายร้อยตำรวจ (นรต.)

กองทัพไทย

ทหารบก

ทหารเรือ

ทหารอากาศ

ไปรษณีย์