หน้าแรก ประกาศสอบ เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2562 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2562 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

นักเรียนจ่าทหารเรือ 2562

เปิดสอบ จ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2562 /สมัครจ่าทหารเรือ/สอบจ่าทหารเรือ

จ่าทหารเรือ 2562
จ่าทหารเรือ 2562

 

รับสมัคร จ่าทหารเรือ 2562 

 • บุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจำการ (พลทหาร ทหารเกณฑ์) สังกัดกองทัพเรือ
 • ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ (เท่านั้น)
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

1.คุณสมบัติ

 • 1.1 บุคคลพลเรือน ชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2544)
 • 1.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ(เป็นทหารเกณฑ์ของกองทัพเรือเท่านั้น) และต้องปลดทหารภายใน 1 พฤษภาคม 2562 อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2541)
 • 1.3 ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น(ปลดทหารแล้ว) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกินก่อน พ.ศ.2538 )
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ


2.วุฒิ

 • 2.1 ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • 2.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

 

3.มีสัญชาติไทย

 • 3.1 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • 3.2 หากมารดาไม่มีสัญชาติไทย บิดาต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น (ทั้งในและนอกราชการ) จึงจะสมัครได้
 • 3.3 เป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 • 3.4 หากบิดาไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถสมัครได้
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือใบสำเร็จการศึกษาของ กศน. หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

 

การรับสมัครสอบจ่าทหารเรือ 2562

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
 • ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย ถึงแค่เวลา 15.00 น.)
 • สมัครที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th 
 • พิมพ์ใบสมัครสอบ ได้วันที่ 22 ก.พ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
 • ขอบคุณภาพ จากเว็บไซต์โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

 

สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 

 • สอบที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4 วิชาที่ใช้สอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • ประกาศสอบ ไม่แจ้งว่ารับกี่อัตรา และข้อสอบมีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน
จ่าทหารเรือ
จ่าทหารเรือ

 

สิทธิ์ระหว่างเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

 • กองทัพเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ให้ทั้งหมด
 • รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท (เป็นค่าอาหาร)
 • เรียนชั้นปีที่ 1 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,070 บาท
 • เรียนชั้นปีที่ 2 ได้เงินเดือนๆ ละ 3,270 บาท
 • นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการศึกษาดี จะได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนนายเรือ

 

สิทธิ์เมื่อจบจ่าทหารเรือ

 • บรรจุเป็นข้าราชการกองทัพเรือ
 • ติดยศ ” จ่าตรี “
 • รับเงินเดือนๆ ละ 10,760 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวอีก 2,000 บาท 
 • สิทธิ์ต่างๆ ตามที่ราชการกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง บิดา มารดา บุตร ค่าศึกษาบุตร
 • ผู้บรรจุปฏิหน้าที่บนเรือหลวง มีเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) เพิ่มอีกเดือนละ 2,700 บาท

 

ตำรวจน้ำ สมัครสอบจ่าทหารเรือ คือ สมัครสอบในครั้งนี้ เลือกตำรวจน้ำ เรียนโรงชุมพลทหารเรือ 2 ปี จบมารับราชการสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถสอบเลื่อนขั้นเป็น ตำรวจสัญญาบัตร(นายร้อย) ได้

 

ประกาศสอบจ่าทหารเรือ 2562

 

อ่านประกาศแล้ว มีข้อสงสัย

 • โทร. 02 889 3122
 • โทร. 02 475 3629
 • โทร. 02 475 3631
 • โทร. 02 475 3663 – 4

 


ปล.ไม่พลาดข่าวการสอบดีๆ แบบนี้ แอดไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561