หน้าแรก ประกาศสอบ สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / สอบนายสิบทหารบก 2563 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ...

สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / สอบนายสิบทหารบก 2563 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2563 / สมัครนายสิบทหารราบ 2563 / สอบนายสิบทหารราบ 2563

นายสิบทหารบก
นายสิบทหารบก

สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / สอบนายสิบทหารบก 2563 / สมัครสอบนายสิบทหารราบ 2563 เปิด / สมัครนายสิบทหารราบ 2563 / สอบนายสิบทหารราบ 2563

แบ่งเป็น 2 หลักสูตร


1.นายสิบทหารบก 2563 จำนวน 1,985 อัตรา

2.นายสิบ เหล่าทหารราบ 2563 [ รอประกาศ ]

 

วุฒิ .6/ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเกรด

รับสมัคร วันที่ 11 ..62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 25 ..63 เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ 21 ก.พ.2563

 

วันเวลา สถานที่สอบ

 • 1.บุคคลพลเรือน ,ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (หมายเลขประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วยเลข 1)
 • ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร (ประจำการ)อ,อาสาสมัครทหารพรานและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพบก วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก (หมายเลขประจำตัว สอบขึ้นต้นด้วยเลข 9)

 

สอบภาควิชาการ (ระดับ ม.ปลาย)

1.นายสิบหารบก [ บุคคลพลเรือน ]

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)
  รวม 120 ข้อ 90 นาที

2.นายสิบทหารบก [ ทหารกองประจำการ ] 

 • คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และวิชาทหารตามแบบการฝึกทหารใหม่)
  รวม 120 ข้อ 90 นาที

 


 

นายสิบทหารบก 2562 มี 2 หลักสูตร รับเฉพาะเพศชาย

1.
นายสิบทหารบก 1,985 อัตรา แบ่งเป็น
1.1
บุคคลพลเรือน        1,092 อัตรา
1.2
ทหารกองประจำการ    893 อัตรา

2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ [ รอประกาศ ]


คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก

 • 1.1 พลเรือน อายุ 18-22 ปี
  อายุ 18-20 ปี (เกิด2541-2545) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
  อายุ 21 ปี (เกิด2542) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
  อายุ 22 ปี (เกิด2541) สมัครได้ แต่ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)
 • 1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2538)
 • 1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)
 • 1.4 พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)
 • 1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)


2.
นายสิบ เหล่าทหารราบ [ รอประกาศ ]

 • 2.1 หารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)
 • 2.2 หารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้กำหนดครบปลดใน 1 พ.ค.62
 • 2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือทหารอากาศ
 • 2.4  พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)
 • 2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน 2539)
 •  
ทหารบก
ทหารบก

 

สมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 • สมัครสอบ คลิกเลย www.ATC-RTA.com
 • ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 11 ธ.ค.62 จนถึงเวลา 23.59 ของวันที่ 25 ม.ค.63 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


 

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบทั้งหมด

 

อ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย สอบถามได้ที่

 • กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 – 9 
 • 0-2243-6124 – 6
 • 0-2241-4036
 • 0-2241-4046
 • 0-2241-1660 ต่อ 1234
 • โทรศัพท์ภายในของกองทัพบก หมายเลข 89100
 • กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-4037

 

สิทธิต่าง ๆ ของนายสิบทหารบก และนายสิบเหล่าทหารราบ

 • เบี้ยเลี้ยงวันละ 75 บาท
 • เงินเดือน 3,070 บาท
 • นักเรียนนายสิบทหารบกจะได้รับการบรรจุเข้าประจําการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 13 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารราบ ,ม้า ,ปืนใหญ่ ,ช่าง ,สื่อสาร ,แพทย์ ,สรรพาวุธ ,ขนส่ง ,ทหารสารวัตร ,ทหารการสัตว์ ,พลาธิการ ,การเงิน และการข่าว
 • สําหรับ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะ บรรจุเข้าประจําการในเหล่าทหารราบเท่านั้น 
 • มีโควต้าไปโรงเรียนเตรียมทหาร (มีเฉพาะนักเรียนนายสิบทหารบก ส่วนนักเรียนนายสิบทหารราบไม่มี)


ข้อสอบ นายสิบทหารบก 


 

ทหารบก
ทหารบก

 

ปล. เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว เพื่อรับข้อสอบเก่า+เฉลย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561