หน้าแรก ประกาศสอบ โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัคร 2562

การรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(นตท.) ในส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.)

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • วุฒิ ม.4 หรือเทียบเท่า
  • อายุ 16-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2544, 2545 และ 2546)
  • บิดา – มารดาผู้ให้กำเนิดของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

กำหนดการรับสมัคร จปร.

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 14 ม.ค. – 28 ก.พ.62
  • สมัครได้ที่ www.admission.nkrafa.com
  • สอบ ณ มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 23 มี.ค.62
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มี.ค.62

ประกาศสอบนายเรืออากาศ

 

เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข่าวการสอบ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561