หน้าแรก ประกาศสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุบันโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรปกติ 3 ปี

 • หลักสูตรนี้จะเปิดเป็นประจำทุกปี
 • รับ ม.3 (หรือ ม.4 ที่จบ รด. ปี 1 มาแล้ว) เพื่อมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพ (เน้นวิทย์-คณิต)
 • จบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์
 • ผู้ที่ทำคะแนนได้ดี จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อีก 5 ทุน และปรับระดับให้เป็นวิศวกร

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี

 • หลักสูตรนี้ ศึกษาเพียง 1 ปี
 • มีการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์กันเป็นระยะเวลานาน
 • รับวุฒิ ปวช.ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้ามาแล้ว 
 • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ เพื่อปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูง

3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง

 • หลักสูตรนี้รับวุฒิ ปวส. มาฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือน
 • มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศด้วย 
 • จบหลักสูตร จะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

     

     โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นส่วนสำคัญ ที่จะสร้างพนักงานช่างเพื่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยแท้จริง และเพื่อที่จะสร้างเหล่ามนุษย์ไฟฟ้าเพื่อไปบริการผู้ใช้ไฟทั่วประเทศไทยให้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ

 • หลักสูตรพิเศษ 1 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ไม่ได้เปิดเป็นประจำทุกปี กรุณาติดตามสอบถามข้อมูลทาง www.pea.co.th
 • โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีที่เดียวอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 
 • สำหรับการสอบของทุกหลักสูตร ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
 • หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่รับสมัคร (มีการจำกัดอายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนร่างกาย ตาบอดสี สายตาสั้น รอยสัก เป็นต้น)
 • เมื่อสอบผ่านรอบวิชาการจะต้องสอบรอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และ ตรวจโรค จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน
 • รอประกาศสอบอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมีนาคม
 • ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข่าวการสอบ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561