หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ 10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ หนังสือ
นายสิบตำรวจ หนังสือ

10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

     การสอบข้อเขียน ก็คือการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของตัวบุคคล เพื่อคัดสรรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการทำงาน การสอบนายสิบตำรวจก็เช่นเดียวกัน แต่การสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ อาจจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้มากเป็นพิเศษ เพราะในการสอบแต่ละปี จะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก


เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ

     การอ่านหนังสือสอบนายสิบตำรวจ หรือการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทุกสาขาอาชีพ และแม้แต่การสอบวัดผลการเรียน สอบประเมินผล รวมถึงการสอบเพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง นอกจากผู้สอบจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีแล้ว เทคนิคในการอ่านก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จสอบได้และสอบผ่านตามที่มุ่งหวัง สำหรับการอ่านหนังสือ ได้รวบรวมเทคนิคมาแนะนำ ดังนี้

     1.ศึกษาข้อมูลขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ การอ่านหนังสือ ถึงแม้ผู้สอบจะมีเวลาในอ่านหนังสือมีเวลาเตรียมตัวนาน ก็ไม่ควรอ่านอย่างไร้ทิศทางหรือเน้นการอ่านมากๆ แต่ควรศึกษาขอบเขตเนื้อหาวิชา เพื่ออ่านให้ตรงประเด็นที่นิยมนำมาออกข้อสอบให้มากที่สุด

     2.จัดตารางการอ่านหนังสือ วิชาที่ใช้สอบจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน การจัดตารางการอ่านหนังสือควรให้สอดคล้องกัน ทั้งระยะเวลาในการอ่าน ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือแต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น วิชาที่เรามีความถนัดและชื่นชอบก็จะพร้อมอ่านได้ทุกช่วงเวลา ส่วนวิชาที่คิดว่ายากควรจัดตารางการอ่านในช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อรู้สึกไม่ไหวหรือรู้สึกเครียดควรหยุดอ่าน

     3.จัดแบ่งขั้นตอนการอ่าน การอ่านหนังสือรอบแรกควรอ่านช้าๆ ไปจนจบเล่ม เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาในภาพรวม

     4.การอ่านรอบที่ 2 ให้อ่านช้าๆทำความเข้าใจกับเนื้อหา พร้อมกับจดโน้ตหรือใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญไปด้วย อาจใช้เวลาในการอ่านช่วงสั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และมีสมาธิในการอ่านมากขึ้น

     5.การอ่านรอบที่ 3 เลือกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญที่ใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญเอาไว้ หรืออาจใช้วิธีอ่านแล้วจดโน้ตลงสมุด การเขียนจะช่วยให้จดจำสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น

     6.อ่านเฉพาะส่วนที่จดโน้ตไว้ในสมุด โดยอ่านหลายๆ รอบ นอกจากการจด จะทำให้เราจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ยังเป็นการย่อส่วนสำคัญมาไว้ ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน

     7.วัดผลจากการอ่านหนังสือ โดยฝึกทำข้อสอบตามรายวิชาที่ใช้สอบ หากผลสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็ถือว่ามีโอกาสผ่านหรือสอบได้คะแนนที่ดี แต่ถ้าผลข้อสอบออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ก็ต้องตั้งใจอ่านหรือปรับวิธีการอ่านใหม่อีกครั้ง

     8.ทดสอบผลการอ่านหนังสือ โดยการจัดหาแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ที่เคยใช้สอบมาทดลองทำเพื่อทดสอบความรู้ของตนเอง (ฝึกทำ iTest ของเพจนายร้อย)

     9.ใช้วิธีอ่านหนังสือให้จบเล่ม จากนั้นให้เพื่อนหรือพี่น้องทดสอบความรู้ ด้วยการถามตอบตามรายวิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

     10.ติวสอบตำรวจ คือเคล็ดลับที่ช่วยให้อ่านหนังสือสอบได้ตรงประเด็นกับแนวข้อสอบได้มากที่สุด เนื่องจากการติวสอบจะได้รับทั้งแนวข้อสอบและหนังสือเตรียมสอบ ที่มีขอบข่ายเนื้อหาตรงตามวิชาที่สอบ

     เทคนิคการอ่านหนังสือเพื่อสอบนายสิบตำรวจ ทั้ง 10 ข้อ หากนำไปปฎิบัติอย่างมีระเบียบวินัย เชื่อว่าช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบข้อเขียนได้อย่างแน่นอน

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ


ปล.
ไม่พลาดข่าวการสอบ + แนวข้อสอบ เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561