หน้าแรก ประกาศสอบ ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2561

ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2561

นายสิบตำรวจ

ภาค 1
ที่     1-400 ตัวจริง 105 – 82 คะแนน
ที่ 401-680 สำรอง   82 – 77 คะแนน

ภาค 2
ที่     1-250 ตัวจริง 119-80 คะแนน
ที่ 251-450  สำรอง  80-75 คะแนน

ภาค 3
ที่     1-400 ตัวจริง 107-84 คะแนน
ที่ 401-720 สำรอง   84-78 คะแนน

ภาค 4
ที่     1-350 ตัวจริง 111-83 คะแนน
ที่ 351-700 สำรอง   82-77 คะแนน

ภาค 5
ที่     1-250 ตัวจริง 114-85 คะแนน
ที่ 251-450 สำรอง   85-79 คะแนน

ภาค 6
ที่     1-350 ตัวจริง 110-81 คะแนน
ที่ 351-850 สำรอง   81-73 คะแนน

ภาค 7
ที่     1-200 ตัวจริง 106-80 คะแนน
ที่ 201-400 สำรอง   80-74 คะแนน

ภาค 8
ที่     1-200 ตัวจริง 105-82 คะแนน
ที่ 201-340 สำรอง   82-77 คะแนน

ภาค 9
ที่     1-500 ตัวจริง 119-80 คะแนน
ที่ 501-800 สำรอง   80-77 คะแนน

ตชด.
ที่     1-800 ตัวจริง 108-80 คะแนน
ที่ 801-1,300 สำรอง 80-76 คะแนน


บช.น. (ผลสอบเรียงตามตัวอักษร)
#นสต.1
ตัวจริง 1,000 คน
สำรอง 800 คน
#นสต.2
ตัวจริง 150 คน
สำรอง 120 คน
#นสต.3
ตัวจริง 150 คน
สำรอง 120 คน