หน้าแรก ประกาศสอบ สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!!

/ สมัครสอบตํารวจ 2562  

 

กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 มี.ค. – 1 เม.ย.62
 • ประกาศสนามสอบ 17 พ.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ 26 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศผลสอบ 7 มิ.ย.62
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 9 ส.ค.62
 • บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 16 ส.ค.62
 • สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org

 

 

1.กลุ่มงานอำนวยการ 262 อัตรา

1.1 งานอำนวยการ ทางด้านบัญชี 162 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ทางบัญชี (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพทางบัญชีได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี

ตำแหน่งอำนวยการ-นายสิบตำรวจ

 

1.2 งานอำนวยการ สังกัดพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด)
 • อายุ 18 -35 ปี

 

 

2.กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา

2.1 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร และพนักงานวิทยุ 90 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี

 

2.2 ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

 • รับเพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี

 

2.3 พลขับ 20 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น 
 • วุฒิ ปวชไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • มีใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่)
 • อายุ 18 -35 ปี

 

3.สายงานป้องกันปราบปราม 134 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น 
 • วุฒิ ปวชไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6)
 • อายุ 18-27 ปี

 

คุณสมบัติสายอำนวยการและเทคนิค

 • อายุ 18-35 ปี
 • หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ไม่ต้องวิ่งว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

 

คุณสมบัติสายป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18-27 ปี
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ทดสอบพละ
 • สายตาต้องปกติ (สั้น ยาว เอียงไม่ได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

 

ติวปูพื้นฐาน สู่การเป็นตำรวจ อำนวยการ 521 อัตรา สนใจ คลิกเลย >>> ติวเข้ม ตำรวจอำนวยการ