หน้าแรก ประกาศสอบ สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!! / สมัครสอบตํารวจ 2562  

ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

สอบตํารวจ 2562 นายสิบตำรวจหญิง/ชาย สายอำนวยการ เปิดแล้ว 521 ตำแหน่ง!!

/ สมัครสอบตํารวจ 2562  

 

กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.
 • ประกาศสถานที่สอบ 17 พ.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ 26 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น.
 • ประกาศผลสอบ 7 มิ.ย.62
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 9 ส.ค.62
 • บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 16 ส.ค.62
 • สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 

 

 


 

1.กลุ่มงานอำนวยการ 262 อัตรา

1.1 งานอำนวยการ ทางด้านบัญชี 162 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ทางบัญชีเท่านั้น (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่วุฒิ ปวช.บัญชี)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพทางบัญชีได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

ประกาศฉบับเต็ม

 


 

1.2 งานอำนวยการ สังกัดพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด)
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

ประกาศฉบับเต็ม

 


 

2.กลุ่มงานเทคนิค 125 อัตรา

2.1 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร และพนักงานวิทยุ 90 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เท่านั้น (ไม่รับ ม.6 หรือวุฒิอื่น ๆ)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

 

2.2 ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา

 • รับเพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ เท่านั้น (ไม่รับ ม.6 หรือวุฒิอื่น ๆ )
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

 

2.3 พลขับ 20 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น  (ไม่รับผู้หญิง)
 • วุฒิ ปวช.เท่านั้น ไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี รับเฉพาะ ปวช.)
 • วุฒิ กศน.สายอาชีพได้ กศน.สายสามัญ ไม่ได้
 • มีใบอนุญาตขับรถ(ใบขับขี่)
 • อายุ 18 -35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

ประกาศฉบับเต็ม

 


 

3.สายงานป้องกันปราบปราม 134 อัตรา

 • เฉพาะเพศชายเท่านั้น (ไม่รับผู้หญิง)
 • วุฒิ ปวชไม่จำกัดสาขา (ไม่รับ ม.6 ,ปวส. ,ป.ตรี รับเฉพาะ ปวช.)
 • อายุ 18-27 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.35 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)

ประกาศฉบับเต็ม

 


 

คุณสมบัติ สายอำนวยการและเทคนิค

 • อายุ 18-35 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.27 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
 • หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่วัดรอบอก
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ไม่ต้องวิ่งว่ายน้ำ (ไม่มีสอบพละ)
 • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

 

คุณสมบัติ สายป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18-27 ปี (เกิดระหว่าง 2 เม.ย.35 – 2 เม.ย.44 เท่านั้น)
 • ชายสูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน
 • ทดสอบพละ
 • สายตาต้องปกติ (สั้น ยาว เอียงไม่ได้)
 • ตาบอดสีไม่ได้
 • มีรอยสักได้ ขนาดรวมทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. (แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา)
 • วุฒิ ปวช. หรือ กศน.สายอาชีพ ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้
 • ผู้ชายที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร สมัครไม่ได้
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

ไม่รับผู้ชาย ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้

 • จะต้องไปเกณฑ์ทหาร เม.ย.62
 • เกณฑ์ทหารแล้ว และต้องไปเป็นทหารเกณฑ์
 • เป็นทหารเกณฑ์อยู่ และปลดหลังวันที่ 16 ส.ค.62 (ทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 ส.ค. สอบได้)
 • ผ่อนผันทหาร
 • หนีการเกณฑ์ทหาร

 

วิธีสมัครสอบ ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น)
 • สมัครได้ที่เว็บไซต์ กองการสอบ www.PoliceAdmission.org
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.

 

วิธีการสมัครสอบตำรวจอำนวยการ Step by step

 

สรุปยอดผู้สมัครสอบ และอัตราการแข่งขัน

 


 

ประกาศนายสิบตำรวจปราบปราม ภาค 9 และ ตชด. 2,700 อัตรา 

นายสิบตำรวจ ปราบปราม

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร นายสิบตำรวจ อำนวยการ 

 

Update !! ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ นายสิบตำรวจอำนวยการ นายสิบตำรวจปราบปราม

 • ประกาศวันที่ 17 พ.ค.2562 ทางเว็บไซต์ คลิกเลย www.PoliceAdmission.org
 • อาคารสอบ ห้องสอบ แถวสอบ และที่นั่งสอบ ประกาศวันที่ 25 พ.ค.2562 ทางเว็บไซต์ด้านบน

  

Update !! ตำรวจเตรียมเปิดสอบ นายสิบ 384 อัตรา นายร้อย 680 อัตรา รวม 1,064 อัตรา ปี 2562

ตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน
ตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

 

Update !! ตำรวจเตรียมเปิดสอบ นายสิบ 384 อัตรา นายร้อย 680 อัตรา รวม 1,064 อัตรา ปี 2562 คลิกเลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน [นายสิบตำรวจ] รวม 384 อัตรา ตำรวจสัญญาบัตร [นายร้อยตำรวจ] รวม 680 อัตรา ประจำปี 2562

  

ประกาศผลสอบตำรวจ 2562 อำนวยการ นปพ.ภาค 9 ตชด.

  

1.อำนวยการ 521 อัตรา

 

2.ตำรวจปราบปราม 2,700 อัตรา

 

ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล คลิกเลย www.PoliceAdmission.org 

กว่า 85% ที่ติดตัวจริง เกิดจากการเตรียมตัวที่ดี !!

ติวเข้ม ปูพื้นฐาน สู่การเป็นตำรวจ 1,064 อัตรา [ รอบใหม่ ที่เพิ่งอนุมัติไป ]

คะแนนแต่ละปี มีแนวโน้มสูงขึ้นมาก

หากหวังผลการสอบรอบนี้  การอ่านหนังสือเอง  อาจไม่ใช่คำตอบ

ผลงานนายร้อยตำรวจ ที่ผ่านมา

 • ปี 2559 สอบผ่านจำนวน 9 คน เป็นคอร์สติวนายร้อยตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ!!
 • ปี 2560 สอบผ่านจำนวน 30 คน เป็นคอร์สติวนายร้อยตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ!!
 • ปี 2561 สอบติดที่ 1 ของประเทศ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สายฟิสิกส์
 • นายร้อยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สอบติดสายเคมี 9 คน สายบัญชี 5 คน สายฟิสิกส์ 5 คน สายจุลชีวะ 2 คน ติดทุกสายที่มีการเปิดสอบ!!
 • ปี 2562 สอบติด นายร้อย ตม. [ บุคคลภายใน ] 21 คน สอบติดครบทุกสายสอบ บัญชี-อำนวยการ-ป้องกันปราบปราม

ผลงานนายสิบตำรวจ ที่ผ่านมา

 • 2560 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 173 คน เป็นการติวนายสิบตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบติดมากที่สุดในประเทศไทย !!
 • สอบได้ที่ 1 ของประเทศ ตำรวจอำนวยการ ที่มีผู้สมัครเกือบแสนคน!! และเป็นการสอบตำรวจ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด สอบติดตำรวจอำนวยการ รวม 20 คน
 • สอบติด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] รวม 15 คน
 • 2561 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 113 คน
 • 2562 สอบได้ที่ 1 ของประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ตม.] บุคคลภายนอก สอบติดรวม 207 คน มากที่สุดในประเทศ !!


ปล.
รับจำกัด เพื่อการสอบติด 
คอร์สนี้ พี่เดียวกล้าการันตีเรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100%” ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง สนใจคลิก ติวเข้ม ปูพื้นฐาน สู่การเป็นตำรวจ [ คอร์สติว น่าจะเต็มภายใน 1-2 วันนี้ ]