หน้าแรก ประกาศสอบ เปิดรับสมัคร นายสิบตำรวจปราบปราม 2562 อนุมัติแล้ว 5,200 อัตรา

เปิดรับสมัคร นายสิบตำรวจปราบปราม 2562 อนุมัติแล้ว 5,200 อัตรา

นายสิบตำรวจ ปราบปราม

อนุมัตินายสิบตำรวจ ปราบปราม 5,200 ตำแหน่ง

กำหนดการเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจปราบปราม 2562  (กองการสอบ ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว)

 • ประกาศ 25-28 ต.ค.61
 • รับสมัคร 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61 (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
 • บรรจุฝึกอบรม 1 ก.พ.62

ข้อมูลข้างต้นเป็นของนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 1
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 1

 

ปราบปราม อนุมัติแล้ว 5,200 อัตรา (เพศชายเท่านั้น)

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น

นายสิบตำรวจ ปราบปราม คุณสมบัติ
นายสิบตำรวจ ปราบปราม คุณสมบัติ
 • เพศชาย (ระเบียบการปีนี้ ไม่ได้ระบุว่าต้องสถานภาพโสด)
 • อายุ 18-27 ปี นับแบบวันชนวัน (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2561)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถ้าเกินถือว่าเป็นโรคอ้วน เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ (ค่า BMI ใช้ Google search หาการคำนวณได้)
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด (ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า) แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก (ไม่รับตาบอดสี)
นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร

 • 1.อายุ 18 ปี เกิด 2543 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน(มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 • 2.อายุ 19 ปี เกิด 2542 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน( มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 • 3.อายุ 20 ปี เกิด 2541 เรียน รด.ปี 3(มี สด.8) สมัครได้
 • 4.อายุ 20 ปี เกิด 2541 ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562 สมัครไม่ได้
 • 5.อายุ 21 ปี เกิด 2540 จับได้ใบดำ (มี สด.43) สมัครได้
 • 6.อายุ 21 ปี เกิด 2540 จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • 7.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ก.พ.2562 สมัครได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.)
 • 8.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ก.พ.2562 สมัครไม่ได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ก.พ.)
 • 9.ปลดทหารเกณฑ์แล้ว (มี สด.8) สมัครได้
 • 10.เกณฑ์ทหารแล้ว (มี สด.43) สมัครได้
 • 11.ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • 12.หนีทหาร สมัครไม่ได้
 • *** รอประกาศฉบับเต็มอีกครั้ง ***

กรณีเคยมีคดีติดตัว

วิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การเรียงลำดับคะแนน

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ (ไม่ใช้เกณฑ์ 60%)
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก


สอบพละ

 • วิ่ง 1,000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • วิ่งระยะสั้น
 • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

ยอดผู้สมัครนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

สถิติคะแนนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561

ภาค 1
ที่     1-400 ตัวจริง 105 – 82 คะแนน
ที่ 401-680 สำรอง   82 – 77 คะแนน

ภาค 2
ที่     1-250 ตัวจริง 119-80 คะแนน
ที่ 251-450  สำรอง  80-75 คะแนน

ภาค 3
ที่     1-400 ตัวจริง 107-84 คะแนน
ที่ 401-720 สำรอง   84-78 คะแนน

ภาค 4
ที่     1-350 ตัวจริง 111-83 คะแนน
ที่ 351-700 สำรอง   82-77 คะแนน

ภาค 5
ที่     1-250 ตัวจริง 114-85 คะแนน
ที่ 251-450 สำรอง   85-79 คะแนน

ภาค 6
ที่     1-350 ตัวจริง 110-81 คะแนน
ที่ 351-850 สำรอง   81-73 คะแนน

ภาค 7
ที่     1-200 ตัวจริง 106-80 คะแนน
ที่ 201-400 สำรอง   80-74 คะแนน

ภาค 8
ที่     1-200 ตัวจริง 105-82 คะแนน
ที่ 201-340 สำรอง   82-77 คะแนน

ภาค 9
ที่     1-500 ตัวจริง 119-80 คะแนน
ที่ 501-800 สำรอง   80-77 คะแนน

ตชด.
ที่     1-800 ตัวจริง 108-80 คะแนน
ที่ 801-1,300 สำรอง 80-76 คะแนน


บช.น. (ผลสอบเรียงตามตัวอักษร)
#นสต.1
ตัวจริง 1,000 คน
สำรอง 800 คน
#นสต.2
ตัวจริง 150 คน
สำรอง 120 คน
#นสต.3
ตัวจริง 150 คน
สำรอง 120 คน

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ (ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้) สแกนภาพ
 • 2.ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • 3.สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น (เพราะสอบวันเดียวกัน)
 • ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี(ส.ต.ต.) เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 • *** อ้างอิงจากรอบที่แล้ว รอประกาศฉบับเต็มอีกครั้ง ***

 

นายสิบตำรวจ ปราบปราม สอบ
นายสิบตำรวจ ปราบปราม สอบ

 

สมัครทางเว็บไซต์กองการสอบเท่านั้น (ระบบยังไม่เปิดรับสมัคร เปิดวันที่ 30 ต.ค.2561) ที่ www.PoliceAdmission.org 

 

สรุป นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2562

 • อนุมัติแล้ว 5,200 ตำแหน่ง (รับเฉพาะเพศชาย)
 • ประกาศสอบอย่างเป็นทางการแล้ว 25 พ.ย.2561  (สถานที่สอบ รอประกาศ)
 • บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ.2562
 • รายละเอียดอื่นๆ จะ Update ทางไลน์


สรุป นายสิบตำรวจ อำนวยการ 2562


 ข้อสอบ iTest นายสิบตำรวจ เสมือนจริง ชุดที่ 11 คลิกเลย iTest นายสิบตำรวจ 


🔥 iCourse ติวเข้ม เร่งรัด โค้งสุดท้าย ก่อนสอบ คอร์สติวตำรวจปราบปราม คอร์สสุดท้ายของปีนี้!! คอร์สที่แล้ว มีผู้สอบติดถึง 173 คน รับจำกัด เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง สนใจ อย่าช้า คลิกเลย คอร์สติว
ปล.
ไม่พลาดข้อสอบนายสิบตำรวจ เป็นเพื่อนไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

นายสิบตำรวจ ปราบปราม อัตราเปิดสอบ
นายสิบตำรวจ ปราบปราม อัตราเปิดสอบ