หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ เปิดสอบอำนวยการ พฐ. ปราบปราม รอบ 2 ปี 2562

เปิดสอบอำนวยการ พฐ. ปราบปราม รอบ 2 ปี 2562

ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจชั้นประทวน [นายสิบตำรวจ] ตำรวจสัญญาบัตร [นายร้อยตำรวจ] ประจำปี 2562 และปี 2563

 

ตำรวจเปิดสอบจาก

 1. บุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ]
 2. บุคคลภายใน   [คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว]

 

เปิดสอบ 2 ระดับ

 1. นายสิบตำรวจ  ชั้นทวน วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 2. นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 

 

  

1.นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี [ บุคคลภายนอก ]

1.1 วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค [ทำหน้าที่ประมวลผล] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง] จำนวน 100 อัตรา

1.2 วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่บริการการศึกษา] สังกัดกองบัญชาการศึกษา [บช.ศ.] จำนวน 5 อัตรา

1.3 วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน] สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สตส.] จำนวน 20 อัตรา

1.4 ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี] สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ตร.] จำนวน 20 อัตรา

     1.5 ป.ตรี/โท ทางพลศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ [สบ.1] ทำหน้าที่อาจารย์ วิชามวย 1 อัตรา ,วิชายูโด 3 อัตรา ,วิชาต่อสู้ป้องกันตัว 2 อัตรา และวิชากีฬา 2 อัตรา รวมจำนวน 8 อัตรา 

ข้อ 1 คาดการณ์ว่าจะสอบ กุมภาพันธ์ 2563

  

2.นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี ตำรวจอำนวยการ รอบ 2 [ บุคคลภายนอก ]

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.]
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [สาย อก.] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง]
 • จำนวน 350 อัตรา
 • ตำรวจสายอำนวยการ รอบ 2

ข้อ 2 คาดการณ์ว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

  

3.ตำรวจชั้นประทวน สอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร [ บุคคลภายในเท่านั้น ไม่รับบุคคลภายนอก ]

3.1 วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน] จำนวน 50 อัตรา

3.2 วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน และวิเคราะห์งานบุคคล] จำนวน 20 อัตรา

3.3 วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ฯลฯ] จำนวน 220 อัตรา

3.4 ตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี [สายจ่าดาบ] เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ] จำนวน 30 อัตรา


ข้อ 3 คาดการณ์ว่าจะสอบ กุมภาพันธ์ 2563

  

นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

4.นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี นักวิทยาศาสตร์ [ บุคคลภายนอก ]

 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ – เคมี – จุลชีววิทยา
 • ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ร.ต.ต.]
 • ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [สบ.1] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สพฐ. [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง]
 • จำนวน 100 อัตรา

ข้อ 4 คาดการณ์ว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

***ข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดประกาศสอบเมื่อปีที่แล้ว 2561 เอาไว้เป็นข้อมูลศึกษาครับสายพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จำนวน 100 อัตราคุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วท.. เท่านั้น (ต้องจบภายในวันปิดรับสมัคร)
     3.1 วท..สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมเคมีสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 55 อัตรา
     3.2 วท..สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่นจำนวน31 อัตรา
     3.3 วท..สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่น ๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 14 อัตรา
 4. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 5. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เงินเดือน 15,290 บาท
 6. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้

วิชาสอบ

สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 1. ความรู้เฉพาะสาขา
     1.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 95 ข้อ (สายฟิสิกส์ และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
     1.2 ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 95 ข้อ (สายเคมี และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
     1.3 ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 95 ข้อ (สายเคมี และฟิสิกส์ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
 2. ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
     พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
 3. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 4. ภาษาไทย 15 ข้อ
 5. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีเกณฑ์ 60% แต่คัดเลือกโดย

 1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาความรู้เฉพาะสาขา พ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547, ภาษาอังกฤษภาษาไทย และความสามารถทั่วไป อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)

*** ข้อมูลด้านบน เป็นรายละเอียดประกาศสอบเมื่อปีที่แล้ว 2561 เอาไว้เป็นข้อมูลศึกษาครับ สำหรับปีนี้ 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

 

 

  

นายสิบตำรวจ ปราบปราม

5. นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม หลักสูตร นสต. [ บุคคลภายนอก ]

 • เพศชายเท่านั้น [ ไม่รับเพศหญิง ]
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.]
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานป้องกันปราบปราม [สาย ปป.] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง]
 • ยังไม่ระบุจำนวน 

ข้อ 5 คาดการณ์ว่าจะสอบ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

  

 

***อนุมัติแล้ว ประชุมเตรียมความพร้อมแล้ว รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แจ้งข่าววัตถุประสงค์เพียงเพื่อจะได้เตรียมตัวสอบ เพราะเนื่องจากหากรอประกาศ เวลาจะกระชั้นชิดมาก ทำให้อ่านหนังสือไม่ทัน และก็สอบไม่ติด***

 

ไม่หวงข้อมูลครับ หากจะนำไปใช้ต่อ ขอเครดิตเว็บไซต์นายร้อย Nine100.com ขอบคุณครับ

 

ปล. ไม่พลาดข่าวการสอบตำรวจ ติดตามได้ทางเว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com หรือทางเพจนายร้อย คลิกเลย fb.com/Nine100online