หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ แจกข้อสอบหายาก ตำรวจสายบัญชี

แจกข้อสอบหายาก ตำรวจสายบัญชี

iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-บัญชี
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-บัญชี

ข้อสอบหายาก นายร้อยตำรวจ สายบัญชี (บช.) 

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B แบ่งเป็น 2 ภาค

 

***ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นประกาศของปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศ***

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ

2.1 หลักการบัญชีทั่วไป 45 ข้อ
2.2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 20 ข้อ
2.4 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.5 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวมจำนวน 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

***สายบัญชี ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

***ข้อมูลด้านบนนี้ เป็นประกาศของปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศ***

 


 

iTest ข้อสอบตำรวจสายบัญชี

เฉลยข้อสอบ iTest

 


 

 

เนื้อหากลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบตำรวจสายบัญชี

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)

 


 

เนื้อหาเฉพาะที่ใช้สอบสายบัญชีตำรวจ

1.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (67 หน้า)

2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ในประกาศกองการสอบไม่ได้แจ้งว่าฉบับใดบ้าง)

   2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 (32 หน้า)

   2.2มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 (24 หน้า)

3.หลักการบัญชีทั่วไป (เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ)

 


 

***ข้อมูลด้านบนนี้ เป็นประกาศของปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศ***

 

ปล.เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561