หน้าแรก ประกาศสอบ วิธีการสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ Step by step

วิธีการสมัครสอบตำรวจ อำนวยการ Step by step

ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา เปิดสอบ 4 สาย

 • 1.สายบัญชี
 • 2.สายพิสูจน์หลักฐาน
 • 3.สายช่างเทคนิค
 • 4.สายดับเพลิง
 • สามารถสมัครได้เพียง 1 สายเท่านั้น [ เพราะสอบวันเดียวกัน คือ 26 พ.ค.62 ]
 • สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ !! [ ค่อย ๆ กรอก ไม่ต้องรีบร้อน ตรวจทานให้ดี ]
 • สมัครสอบ ตม. แล้ว สามารถสมัครสอบอำนวยการได้ เพราะสอบกันคนละวัน

2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครตำรวจ ทางอินเตอร์เน็ต

 • 1.ไฟล์ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อนกว่า 35KB และไม่เกิน 50KB เท่านั้น [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ] ฉากหลังควรเป็นสีพื้น เช่น ขาว ฟ้า เป็นต้น
 • 2.ไฟล์หน้าบัตรประชาชน [ เฉพาะหน้าบัตร ไม่เอาหลังบัตร ] บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และข้อมูลหน้าบัตรอ่านได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน ไฟล์ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 90KB และไม่เกิน 100KB [ ไฟล์ภาพเล็กหรือใหญ่กว่าที่กำหนด จะทำให้ Upload ไม่ผ่าน ไฟล์ภาพ ไม่ใช่ไฟล์ PDF ]
 • เอกสารอื่น ๆ ยังไม่ใช้ และไม่ต้องส่งไปกองการสอบ เอกสารตัวจริงจะใช้ก็ต่อเมื่อสอบติดแล้วเท่านั้น !!

 

การสมัครสอบ มี 4 ขั้นตอน

 • 1.สมัคร [ กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ]
 • 2.ชำระเงินค่าสมัคร [ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น ]
 • 3.เลือกสนามสอบ [ เฉพาะสายบัญชี และพิสูจน์หลักฐานเท่านั้นที่เลือกได้ ]
 • 4.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ [ วันที่ 9 พ.ค.62 ]

 


 

1.สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น www.PoliceAdmission.org  [ ไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่น ]
 • แนะนำให้สมัครผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ระบบเปิดรับสมัครวันที่ 12 มี.ค.2562 เวลา 00.01 น.
 • ระบบปิดรับสมัครวันที่   1 เม.ย.2562 เวลา 16.30 น.
 • เตรียมไฟล์รูปภาพ เพื่อ Upload ในการสมัคร [ ไม่มีเครื่องสแกน หรือไม่มีไฟล์รูป ติดต่อร้านถ่ายรูปให้เขาทำให้ ]
 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน [ รูปนักเรียน หรือรับปริญญาได้ แค่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ]
 • 2.บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ที่ยังไม่หมดอายุ และหน้าบัตรมีข้อมูลที่ชัดเจน อ่านได้ ไม่ลบเลือน [ ใช้บัตรอื่น นอกจากบัตรประชาชนไม่ได้ ]
 • เตรียมเอกสารอื่น ๆ ไว้กรอกข้อมูล เช่น ใบประกาศนียบัตร ,ปพ. ,สด.8/9/43 [ เอาไว้กรอกข้อมูลเฉย ๆ ไม่ต้อง Upload ไฟล์ภาพ ]
 • กรอกข้อมูล Upload รูปถ่าย + บัตรประชาชนเสร็จ กดส่งข้อมูลใบสมัคร และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 [ กรณี ไม่มีเครื่องพิมพ์ ข้อมูลจะบันทึกในระบบ สามารถไป Log in ระบบการสมัครของกองการสอบ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีเครื่องพิมพ์ โดยกรอกบัตรประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินภายหลังได้ ]
 • น้องที่กำลังเรียน ม.6 หรือ ปวช. เทอมสุดท้าย ให้กรอกเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม [ เกรดไม่มีผลต่อการสมัครตำรวจ กรอกเพื่อให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มเท่านั้น ]
 • น้องที่กำลังเรียน ม.6 หรือ ปวช. เทอมสุดท้าย วุฒิอนุมัติวันที่ 31 มี.ค.62 ส่วนจะรับใบประกาศนียบัตรวันไหน ไม่ใช่สาระสำคัญ สรุปว่า สมัครได้

 


 

2.การชำระเงินค่าสมัคร

 • เมื่อสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเครื่องพิมพ์ ด้วยกระดาษ A4 [ พิมพ์สี หรือขาวดำ ก็ได้ ]
 • นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น [ ไม่รับชำระด้วยช่องทางอื่น หรือธนาคารอื่น ]
 • ชำระเงินค่าสมัคร 550 บาท และค่าธรรมเนียม 30 บาท  รวมเป็นเงิน 580 บาท
 • ต้องชำระเงินภายใน 3 วันนับแต่สมัคร  [ กรณีเกิน 3 วันให้ลองไปชำระ หากชำระได้ ถือว่าสมัครเรียบร้อยสมบูรณ์ หากชำระไม่ได้ ให้ติดต่อกองการสอบ ]
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการชำระเงิน ที่นำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น

 


 

3.การเลือกสนามสอบ

 • เมื่อกดส่งใบสมัครสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทันที ที่เว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ในวันถัดไปหลังเที่ยง [ เช่น ชำระวันที่ 1 ตรวจสอบสถานะได้วันที่ 2 เวลา 12.00 น.]
 • หากตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานะยังไม่ได้ชำระเงิน ให้รีบติดต่อสาขาธนาคารที่ได้ไปชำระโดยด่วน ภายในวันที่ 5 เม.ย. มิเช่นนั้นอาจถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการสอบ
 • หลังชำระเงินแล้ว ให้เข้าระบบการรับสมัครของกองการสอบ www.PoliceAdmission.org กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วเลือกสนามสอบ
 • สนามสอบ เป็นเพียงแค่การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสอบเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อตำแหน่งที่ลงทำงานแต่อย่างใด !!
 • เลือกได้เฉพาะสายบัญชี และพิสูจน์หลักฐานเท่านั้น [ สายอื่น ๆ สอบที่ กทม. หรือปริมณฑล ]
 • แนะนำให้รีบเลือกสนามสอบ เพราะทุกปีสนามสอบจะเต็มเร็วมาก ๆ [ สนามสอบแต่ละที่ มีจำกัด ]
 • กรณี ไม่เลือกสนามสอบ ภายในวันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 24.00 น. กองการสอบจะเลือกให้
 • กองการสอบจะเลือกสนามสอบใกล้กับข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ได้กรอกไว้ กรณีสนามดังกล่าวเต็ม กองการสอบจะเลือกสนามสอบอื่นที่ยังว่างอยู่ให้ตามความเหมาะสม

 


 

4.การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 • เริ่มพิมพ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.62 โดยเข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org สั่งพิมพ์ ” บัตรประจำตัวสอบ ” ด้วยกระดาษ A4 สีขาว [ จะพิมพ์สี หรือขาวดำก็ได้ ] โดยระบบจะออกรหัสประจำตัวสอบ 9 หลักให้
 • กรณี บัตรประจำตัวสอบหาย ให้เข้าระบบกองการสอบ www.PoliceAdmission.org  แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้เลย [ ไม่ต้องไปกรอกใบสมัครใหม่ ]

 

ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร

 

 


 

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ 

 • มาสมัครสอบเพื่อลองข้อสอบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด มีความผิดตามกฎหมาย
 • 1.ความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • 2.ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
 • อย่าเสี่ยง ได้ไม่คุ้มเสีย อีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจับกุมบุคคลดังกล่าวทุกปี !! 
 • จะทำให้มีคดีติดตัว และไม่สามารถสอบข้าราชการ-ทหาร-ตำรวจ ได้อีกตลอดชีวิต !! 

 

การแต่งกายเข้าสอบ

 


 

กรณีมีปัญหาในการสมัคร

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบ โทร. 02-697-0999 กด 1 กด 102 โทรได้ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. ของทุกวัน [ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ]

 

กรณีอ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ

 • ติดต่อกองการสอบ โทร. 02-941-3162 [ ในวันและเวลาราชการ ]
 • กรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ หรืออื่น ๆ กรุณาติดต่อหน่วยที่ท่านสมัครสอบ
 • บช.ศ. :     0-2941-3162, 0-2941-1928 และ 0-2941-2698
 • สพฐ.ตร. :  0-2205-1060-3
 • สทส. :      0-2205-1526
 • บช.ตชด. : 0-2279-9520 – 34 ต่อ 51113 และ 51106
 • ไฟล์ประกาศสอบตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา
 • ***ก่อนโทรไป แนะนำให้อ่านประกาศตามด้านบนก่อน เพราะมีรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้แล้ว [ สงสารเจ้าหน้าที่กองการสอบ ให้เจ้าหน้าที่ไว้ตอบคำถามเพื่อนเราที่จำเป็นจริง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ]

 


 

กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 16.30 น.
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 9 พ.ค.62
 • ประกาศสถานที่สอบ 17 พ.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.62 เวลา 13.30 – 16.30 น. [ เข้าห้องสอบได้ในเวลา 11.30 13.15 น. เท่านั้น ]
 • ประกาศผลสอบวันที่ 7 มิ.ย.62 ทางเว็บไซต์กองการสอบ www.PoliceAdmission.org 

 

VDO สอนการสมัครสอบตำรวจ Step by step

 

 


 

วิธีตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ [ไฟล์นามสกุล .JPG]

 • 1.คลิกขวา ที่รูปภาพ เลือก Properties -> ดูที่ Size ว่าขนาดต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] หรือไม่ ถ้าไม่เกิน สามารถใช้รูปภาพนั้นได้เลย
 • 2.ถ้าหากดูขนาดไฟล์ภาพแล้วต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] มาก ให้ไปลดขนาดไฟล์ภาพตาม วิธีที่ 1 หรือ วิธีที่ 2

 

วิธีลดขนาดไฟล์รูป

1.กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว ได้รูปพอดีไม่มีปัญหา พื้นหลังรูป

วิธีที่ 1 วิธีการลดขนาดไฟล์รูปโดยใช้โปรแกรม ACDsee

 • 1.คลิกที่โปรแกรม ACDsee
 • 2.เลือกรูปที่ต้องการ
 • 3.คลิกที่ Modify แล้วเลือกที่ Resize
 • 4.แล้วทำการปรับลดขนาดไฟล์รูป กรณีขนาดไฟล์รูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB หรือกรณีขนาดไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน ต้องมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB
 • 5.เมื่อลดขนาดไฟล์รูปเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Done
 • 6.แล้วก็ทำการ Save รูปแล้วลองเช็คขนาดไฟล์รูปดูอีกครั้งก่อนนำรูปมาอัพโหลด

วิธีที่ 2 ลดขนาดรูปจากการใช้โปรแกรม Paint

 • 1.เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program-> Accessories -> Paint ]
 • 2. ลือกรูปที่ต้องการลดขนาด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ ]
 • 3.คลิกเลือก Image -> Stretch/Skew เปลี่ยน Horizontal และ Vertical เป็นขนาดที่พอดีกับที่กำหนด [ เช่น 50:50 เป็นเลขตัวอย่าง ตัวเลขนั้นอาจใส่ 10:10 หรือ 20:20 ให้ลดตามขนาดไฟล์รูปที่ท่านมี ] คลิก OK
 • 4.ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ

2. กรณีที่สแกนรูปมาแล้ว รูปติดพื้นหลังมาด้วย ให้ตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

ตัดรูปภาพจากการใช้โปรแกรม Paint

 • 1.เข้าที่โปรแกรม Paint [ Start -> Program -> Accessories -> Paint ]
 • 2.เลือกรูปที่ต้องการตัด [ File -> Open -> เลือกรูปที่ต้องการ]
 • 3.คลิกเลือก กรอบสีเหลี่ยม ข้างรูปดาว ด้านบนซ้าย ของ แถบเมนูด้านข้างซ้าย
 • 4.ให้คลิกลากเม้าส์ ในส่วนรูปภาพที่ต้องการ จากมุมขวาบนของรูปภาพให้ได้กรอบตามส่วนของรูปภาพที่ต้องการ ให้ กด Ctrl + X -> แล้ว ไปเลือกที่ เมนู File -> New -> ระบบจะถามว่า Save รูปภาพเก่าที่ท่านตัดไปหรือไม่ ให้คลิก No -> ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรูปภาพที่เรา Copy มา
 • 5.ทำการ Save รูปภาพ File -> Save as -> ตั้งชื่อรูปภาพ เป็นภาษาอังกฤษ
 • 6.ถ้ารูปภาพที่ได้ ออกมามีขนาดใหญ่กว่า 50 KB [ กรณีรูปถ่ายประจำตัวผู้สมัคร ] หรือเกิน 100 KB [ กรณีรูปบัตรประจำตัวประชาชน ] ให้ทำการลดขนาดภาพ ตามวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2

 


 

กรณีที่คะแนนแต่ละวิชาเท่ากัน

 • คนที่สมัคร + ชำระเงินก่อน จะได้อยู่ลำดับที่สูงกว่า [ ลำดับการสมัคร นับเวลาที่ชำระเงิน ไม่ได้นับเวลาที่สมัคร ]
 • การสอบตำรวจอำนวยการทุกปี จะมีคนที่คะแนนเท่ากัน และตัวจริงกับตัวสำรองก็คะแนนเท่ากันทุกรอบ ดังนั้น จึงอยากให้ความสำคัญกับการสมัคร + ชำระเงิน

 

สรุปประกาศสอบ ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา

 


***ไม่หวงข้อมูลครับ หากนำข้อมูลไปใช้ ขอเครดิต Nine100.com [ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เครดิต ส่วนท่านที่ไม่ให้ก็… ]

 

ปล. ไม่พลาดข่าวการสอบ + ข้อสอบตำรวจ เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

 


 

ติวเข้ม ตำรวจอำนวยการ 521 อัตรา บัญชี-พฐ.-ช่างเทคนิค-พลขับ-ดับเพลิง เรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100% [ ไม่มีอะไรต้องเสี่ยง ] สนใจ คลิกเลย ติวเข้ม ปูพื้นฐาน สู่อำนวยการ

นายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน