หน้าแรก ประกาศสอบ ประกาศผล สอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครนายสิบตำรวจ 2562 / นายสิบตำรวจ 2562

ประกาศผล สอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครนายสิบตำรวจ 2562 / นายสิบตำรวจ 2562

ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ 2562
ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ 2562

ประกาศผล สอบนายสิบตำรวจ 2562 / สมัครนายสิบตำรวจ 2562 / นายสิบตำรวจ 2562

ภาค 1
ที่     1-300 ตัวจริง 105 – 71 คะแนน
ที่ 301-510 สำรอง   71 – 67 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 2
ที่     1-250  ตัวจริง 106-74 คะแนน
ที่ 251-450  สำรอง   74-69 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 3
ที่     1-300 ตัวจริง 114-75 คะแนน
ที่ 301-540 สำรอง   75-70 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 4
ที่     1-300 ตัวจริง 111-75 คะแนน
ที่ 301-600 สำรอง   75-70 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 5
ที่     1-250 ตัวจริง 98-78 คะแนน
ที่ 251-450 สำรอง  78-72 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 6
ที่     1-300 ตัวจริง 105-74 คะแนน
ที่ 301-600 สำรอง   74-69 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 7
ที่     1-200 ตัวจริง 106-74 คะแนน
ที่ 201-400 สำรอง   74-69 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 8
ที่     1-200 ตัวจริง 104-75 คะแนน
ที่ 201-340 สำรอง   75-71 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ภาค 9
ที่     1-500 ตัวจริง 101-71 คะแนน
ที่ 501-00 สำรอง     71-67 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ตชด.
ที่     1-600    ตัวจริง 105-69 คะแนน

ที่ 601-1,100 สำรอง   69-65 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

ตำรวจคอนมานโด (นสต.2 ของ ตชด.)
ที่     1-500 ตัวจริง 123-64 คะแนน
ที่ 501-900 สำรอง   64-58 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม


บช.น.
ตำรวจนครบาล (นสต.1)
ที่        1-1,200 ตัวจริง 113-69 คะแนน
ที่ 1,201-2,040  สำรอง  69-65  คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม


ตำรวจสันติบาล (นสต.2)

ที่    1-200 ตัวจริง 103-67 คะแนน
ที่ 201-340 สำรอง  67-62 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม


สำนักงานส่งกำลังบำรุง
กองบัญชาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองบินตำรวจ (นสต.3)

ที่     1-100 ตัวจริง 105-65 คะแนน
ที่ 101-170 สำรอง   65-59 คะแนน
ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม

 

***กรณี ที่ไม่มีคะแนนสอบ เนื่องจากระบายรหัสชุดข้อสอบไม่ครบ/เกิน/ผิด สัญลักษณ์ *C และ *D

หากประสงค์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง ให้ติดต่อหน่วยรับสมัคร (ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9 ,บช.. หรือ ตชด. แล้วแต่กรณี)

ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละภาค(แต่ละภาคกำหนดวันไม่เหมือนกัน ดูรายละเอียดให้ดี) โดยขอดูได้ในวันและเวลาราชการ ตามที่แต่ละภาคกำหนดเท่านั้น***

คะแนนนายสิบตำรวจ 2562
คะแนนนายสิบตำรวจ 2562

 

>>> ประกาศผลสอบ นายสิบตำรวจ 2562 รอบสุดท้าย <<<

 

ปล.รู้ผลสอบตำรวจก่อนใคร  เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย
นายสิบตำรวจ อำนวยการ ตม. 13

***ไม่หวงข้อมูลครับผม ถ้าจะนำไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต Nine100.com