หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายบัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-สอบสวน-นิติกร

ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายบัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-สอบสวน-นิติกร

ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

นายร้อยตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน สอบสวน นิติกร

ข้อสอบจากสนามสอบจริง สอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

1.ครู-? ?-ศาล

โรงเรียน-ผูพิพากษา

.

2.ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว คำไหนสำคัญสุด  ปลา น้ำ ข้าว นา

.

3.97 88 73 52 25 …..

-8

1.

2.

3.

4.

.

.

4.อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับปู

1.กรกฎ

2.ทะเล

3.โกงกาง

4.ม้า

.

.

5.โทษทางวินัยมี 7 สถาน

1 ภาคทัณฑ์

2 ทัณฑกรรม

3 กักยาม

4 กักขัง

5 ตัดเงินเดือน

6 ปลดออก

7 ไล่ออก

.

.

6.คำใดสลับที่แล้วความหมายไม่เปลี่ยน

1.ขาขาด ขาดขา

2.แหลกเหลว เหลวแหลก

3.นมนาน นานนม

4.หมอฟัน ฟันหมอ

.

.

7.ขายเย็นตาโฟ Nine100.com ชามละ 35 บาท จ่ายค่าเช่า วันละ 300 บาท ค่าทำเย็นตาโฟอื่นๆ ชามละ 15 บาท จะต้องขายเย็นตาโฟกี่ชาม ถึงจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

1.

2.

3.

4.

.

.

8. 8 27 … 125

1.

2.

3.

4.

.

.

9.ทำไมใช้เซลล์ Quartz วัดตัวอย่างช่วงแสง UV

1.

2.

3.

4.

.

.

10.โจทย์มาเป็นกลอน

วรรคใดมีความหมายเชิงอุปมา

1.ตีนเปล่า

2.ตีนผี

3.ตีนกา

4.ตีนแมว

.

.

11.เครื่องมือวิเคราะห์อะไรใช้ Plasmar

1.

2.

3.

4.

.

.

12.ซื้อ Nine100.com เมื่อวันที่ 1 ก.ค.60 ราคา 215,000 อายุการใช้งาน 6 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี เมื่อหมดอายุการใช้งานจะขายซากได้ 5,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.60 ค่าเสื่อมสะสมจำนวนเท่าใด ประมาณนี้ค่ะ สายบัญชี

1.

2.

3.

4.

.

.

13. มี นร. 120 คน ว่ายน้ำ 90 คน เล่นบอล 50 คน อีก 20 คนไม่เล่นกีฬาใดเลย มีคนเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวกี่คน

1.

2.

3.

4.

.

.

14.จำไม่ได้ว่าทีวีหรือตู้เย็น บอกว่าตั้งราคา 28,000 บาท โดยบวกกำไรแล้ว40% ถ้าขายโดยลดราคา20% จะเหลือกำไรกี่%

1.

2.

3.

4.

.

.

15.กระทือเมินกระบือยืนทื่อ ไปซื้อแอปเปิลหม่ำลือเลื่อง กระต่ายไร้เนคไททำรุ่งเรือง ชูหูฟูเฟื่องศิริไลส์แวว

#คำประพันธ์นี้มีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษกี่คำ

1. 1 คำ

2. 2 คำ

3. 3 คำ

4. 4 คำ

.

.

16.Enzyme ทำงานได้ดีที่ temp เท่าไหร่?

1.

2.

3.

4.

.

.

17.PCR ที่ temp 95 ช่วยให้ helicase ทำงานได้ดี

1.

2.

3.

4.

.

.

18.Beta-lactam ทำลาย Mycoplasma ไม่ได้เพราะ ไม่มี cell wall

1.

2.

3.

4.

.

.

19.ข้อใดไม่ใช่อุดมคติของข้าราชการทำตำรวจ

1.

2.

3.

4.

.

.

20.รอบบัญชี ของปีงบประมาณ

1.

2.

3.

4.

.

.

21. หน่วยงานใดNine100.comที่ใช้หลักการและนโยบายการบัญชีมาปฏิบัติ

1.การไฟฟ้านครหลวง

2.การประปาส่วนภูมิภาค

3.สำนักงานนโยบายและแผน

4.ธนาคารกรุงไทย

.

.

22.โรคใดเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

1.Patur syndrome

2.Turner syndrome

3.Edward syndrome

4.Down syndrome

.

.

23.ต้นทุนสินค้าคงเหลือ

1.

2.

3.

4.

.

.

24.วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง

1.

2.

3.

4.

.

.

25.เบิกค่าใช้จ่าย ไปราชการถ้ำหลวง ลงบันทึกบัญชีใด

1.

2.

3.

4.

.

.

26.แต่งกายเหมือนตำรวจโทษปรับ

1.

2.

3.

4.

.

.

27.มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคือ

1.

2.

3.

4.

.

.

28.ข้อใดไม่ใช่อุดมคติตำรวจ

1.เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้า

2.ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

3.มุ่งบำเพ็ญตนต่อตนเอง

4.รักษาความประมาทเสมอชีวิต

.

.

29.ซื้อรถยนต์ราคา 2 ล้าน คิดค่าเสื่อมวิธีเส้นตรง จงหาค่าเสื่อมราคา ณ 31 ธ.ค. ตามสรรพากร

1.

2.

3.

4.

.

.

30.บุคคลที่นำชุดเครื่องแบบมาใส่ และแอบอ้างทำให้เสื่อมเสีย….ต้องระวางโทษตามข้อใด

1. จำคุก 3-5 เดือน

2. จำคุก 3-5 เดือน หรือ/และปรับ 1,000-10,000 บาท

3. จำคุก1-7ปี

4.

.

.

31.ข้อใดอ่านผิด

1. ฉศก อ่านว่า ฉอ-ศก

2. มณฑป อ่านว่า มน-ดป

3. คนหนึ่งๆ อ่านว่า คนหนึ่งหนึ่ง

4. 01.15 อ่านว่า หนึ่งนาฬิกาสิบห้านาที

.

.

32.จะวิธีอะไรพิสูจน์ว่าคนคนนี้ยิงปืนมา

1.

2.

3.

4.

.

.

33.ปืนทำด้วยเหล็กแช่ในอะไรกัดกร่อนเร็วสุด

1.

2.

3.

4.

.

.

34.กระสุนปืน Nine100.com ทำด้วยสังกะสีแช่น้ำ สนิมที่เกิดสีอะไร

1.

2.

3.

4.

.

.

35.ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1. รายได้รับล่วงหน้า

2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3.

4.

.

.

36.ขายมะนาว 4 ลูก 15 บาท ถ้าขายมะนาว 17 ลูกจะได้เงินกี่บาท

1.

2.

3.

4.

.

.

37.เงินฝากคลัง หมายถึงอะไร

1. เงินงบประมาน ที่ฝากธนาคารและกระทรวงการคลับ

2 .เงินนอกงบประมาน ฝากกับกระทรวงการคลัง

3.

4.

.

.

38.ข้าราชการตำรวจ อุทธรณ์ต่อใคร กี่วัน

1.

2.

3.

4.

.

.

39.การบันทึกบัญชีแบบ ต่อเนื่อง ณ วันสิ้นงวด บันทึกอย่างไร

1.

2.

3.

4.

.

.

40.ใช้หลักเกณฑ์พื้นฐานจากอะไรในการกำหนดหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

1.

2.

3.

4.

.

.

41.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ

1.

2.

3.

4.

.

.

42.สภาวิชาชีพบัญชี

1.

2.

3.

4.

.

.

43.งบการเงิน ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐได้แก่

1.

2.

3.

4.

.

.

44.งบแสดงฐานะการเงินหมายถึง

1.งบกำไรขาดทุน

2.

3.

4.

.

.

45.รอบบัญชีตามงบประมาณ ตั้วแต่วันที่เท่าไร

1.ก.ย – ต.ค

2.

3.

4.

.

.

46.การนำเสนองบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 ได้แก่

1.

2.

3.

4.

.

.

47.โทษภาคทัน กักยาม กักขังฯ อุทรณ์กับใคร

1.

2.

3.

4.

.

.

48.การทำอาหารโดยตั้งน้ำให้เดือดแล้วปล่อยให้ข้น แห้ง เรียกว่า

1.เคี่ยว

2.

3.

4.

.

.

49.ซื้อมะนาว 4 ลูก 15 บาท แล้วถ้าซื้อ 17 ลูก จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

1. 63.25

2. 63.75

3.

4.

.

.

50.การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพ ในการให้บริการในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ในรูปของกระแสเข้า (Inflow) ซึ่งมีผลทําให้สินทรัพย์ สุทธิเพิ่มขึ้น Nine100.com ทั้งน้ีไม่รวมการเพิ่มขึ้นของเงินทุน

1.รายได้

2.ค่าใช้จ่าย

3.หนี้สิน

4.

.

.

51.หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานใช้ในการจัดทํา และนําเสนองบการเงิน

1. นโยบายบัญชี

2. หลักเกณฑ์การบัญชี

3.

4. หลักการ นโยบายการบัญชี

.

.

52.รายการใดไม่ใช่เงินสดในมือ

1.ธนาณัติ

2.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

3.พันธบัตร

4.เงินฝากออมทรัพย์

.

.

53.มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หมายถึง

1.

2.

3.

4.

.

.

54.Accrual basis แปลว่า

1. เกณฑ์เงินสด

2. เกณฑ์คงค้าง

3.

4.

.

.

55.การแตกหุ้น 5 หุ้นใหม่ : 1 หุ้นเก่า

1.

2.

3.

4.

.

.

56.เงินที่ช่วย 13 คนที่ติดถ้ำหลวงอยูในค่าใช้จ่ายอะไร

1.ค่าใช้จ่ายบุคคล

2.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3.ค่าใข้จ่ายอุดหนุน

4.ค่าใช้จ่ายอื่น

.

.

57.1-2-3-4-5

1-8-27-…-125

1. 8

2.

3.

4. 64

.

.

58.โครงการA โครงการB

ปี1 (100,000) (100,000)

ปี2 50,000 60,000

ปี3 50,000 80,000

ปี4 50,000 ………….

ถามว่าควรลงทุนในโครงการไหน

1.

2.

3.

4.โครงการ B ระเวลาคืนทุน 1 ปี 6 เดือน

.

.

59.Nine100.com ข้อไหนเป็นทั้งต้นทุนขั้นต้นและต้นทุนแปรสภาพ

1.วัตถุดิบทางตรง

2.ค่าแรงทางตรง

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต

4.เงินเดือนผู้บริหาร

.

.

60.สารที่ใส่ในการทำ catalase test

1.

2.

3.

4.

.

.

61.จุลินทรีย์ A เจริญทั้งที่มีอากาศและไม่มีอากาศ และ B เจริญเฉพาะที่ไม่มีอากาศ จุลินทรีย์ A และ B เป็นประเภทใด

1.

2.

3.

4.

.

.

62.ให้สายดีเอ็นเอมา Nine100.com แล้วถามว่าสังเคราะห์เป็ปไทด์ได้กี่ตัว

1.

2.

3.

4.

.

.

63.สารที่ได้จากการไกลโคไลซิส

1.

2.

3.

4.

.

.

64.ข้อใดต่างจากข้ออื่น

1. เสียม จอบ คราด

2.เช็ด ขัด ถู

3.จาน ชาม ถ้วย

4.ดึง ลาก ฉุด

.

.

65.จากภาพ A B C มีผลลัพธ์รวมกันได้เท่าไหร่?

1.

2.

3. 19

4.

.

.

66.บันทึก Defered tax

1.

2.

3.

4.

.

.

67.แผนการเงินของนาย ก

(เป็นแผนวงกลม)

….. 40%

….. 15%

Nine100.com คชจ.อื่นๆ

….. 20%

พ่อแม่ 4,000 บาท

โจทย์ … ถ้านาย ก เงินเดือน 25,000 นาย ก จะมีค่าใช้จ่ายอื่นเปนเท่าไหร่

1.

2.

3.

4.

.

.

68.ออกคำนวณหาจุดคุ้มทุน

1.

2.

3.

4.

.

.

69.ข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์หมุนเวียน

1. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

2.

3.

4.

.

.

70.การต้มน้ำเดือดๆ ทำเนื้อสัตว์ให้เปื่อย คืออะไร

1.อุ่น

2.ตุ๋น

3.นึ่ง

4.เคี่ยว

.

.

71.การเลือกใช้ Internal standard

.

.

72.คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่มีหน้าที่ตามข้อใด

1.สืบสวนตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาฯเพื่อแสวงหาความจริง…

2.รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาฯ

3.จัดทำการบันทึกการปฏิบัติงานที่มการสืบสวนไว้ทุกครั้ง

4.ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมลงชื่อทำการสืบสวน

.

.

73.ข้อใดไม่ใช่สัมการบัญชี

1.ส/ท= หนี้สิน+ทุน

2.ส/ท-คชจ=หนี้สิน+ทุน+รายได้

3.ส/ท=หนี้สิน+ทุน+รายได้-คชจ.

4.ส/ท+คชจ=หนี้สิน+ทุน+รายได้

.

.

74.เฉิดฉาย ไฉไล สะบัดสไบในกรุงเก่า

1.อนุรักษ์

2.แต่งตัว

3.ย้อนยุค

4.

.

.

75.อนุภาคมูลฐานใดเป็นกลางในสนามแม่เหล็ก

1.แอลฟา

2.บีต้า

3.นิวทรีโน

4.แกมมา

.

.

76.แมลงหวี่ตัวผู้ตาสีแดงเป็นยีนเด่นตัวเมียตาสีขาวด้อยจะได้ลูกเป็นอย่างไร

.

.

77.ตำรวจนายหนึ่งไดรับเงินช่วยเหลือจากทางราชการตำรวช เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.เพรขบูรณ์ บันทึก บัญชี เป็นค่าใช้จ่ายอะไร

.

.

78.คำว่า”เอื้ออาทร”ในข้อใดไม่ได้เป็น

การโน้มน้าวใจ?

1.ก๋วยเตี๋ยวเรือเอื้ออาทร…..

2.หมู่บ้านเอื้ออาทร…..

3. ……………..แท๊กซี่เอื้ออาทร

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทร

.

.

79.

1. โดยใช้อาวุธ

2.ใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิด

3.อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงาน

4.ร่วมกันกระทำความผิด

ประมาณนี้ ตอบ 2. เพราะเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา 336 ทวิ

.

.

80.เส้นเลือดในสมองแตกระหว่างขังอยู่ที่เรือนจำต้องชันสูตรพลิกศพหรือไม่

.

.

81.”เฉิดฉาย ไฉไล สะบัดสไบในกรุงเก่า” Nine100.com ข้อความนี้ให้ความสำคัญในเรื่องใด 1.อนุรักษ์

2.การแต่งกาย

3.ท่องเที่ยว

4.ย้อนยุค

.

.

82.อัตราส่วนทุนหมุนเร็ว

.

.

83.การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร Triple sugar แล้ว ให้ผล K/A แปลผลได้ว่าอย่างไร

.

.

84.สินค้าคงเหลือเท่าไหร่ (แบบFiFo) 

ยอดยกมา 30หน่วย

ซื้อ1 30หน่วย

ซื้อ2 40หน่วย 

ขาย 60หน่วย 

.

.

85.ให้กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จากใบแจ้งยอดธนาคาร 150,000

เงินฝากระหว่างทาง 88,000

เช็คค้างจ่าย 75,500

เช็คคืน 11,500

ให้หายอดในสมุดบัญชีของกิจการ

.

.

86.ข้อใดเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ สัญญาเช่าการเงิน

2.สิทธิบัตร ค่าความนิยม… โปรแกรมคอมพิงเตอร์

3.สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิมเตอร์ ฟิล์มภาพยนตร์ 

4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าดำเนินงาน

.

.

87.ข้อใดไม่ใช้เงินสด

.

.

88.สิ่งใดจำเป็นต้องมีในห้องปฏิบัติการระดับ BSL2

1. อ่างล้างมือ

2. Autocave

3. ประตูนิรภัย

4.

.

.

89.ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เกินกี่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน

1.   7 วัน 

2. 15 วัน 

3. 30 วัน 

4. 60 วัน

.

.

90.ซื้อรถยนต์ 700,000 บาท ภาษี 49,000 เครื่องใช้สำนักงานรวมภาษี 128,400 ภาษีซื้อเท่ากับเท่าใด

.

.

91.บัญชีใดที่เป็นทั้งต้นทุนขั้นต้น และต้นทุนแปรสภาพ 

1.วัตถุดิบ

2.ค่าแรงทางตรง

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต

4.

.

.

92.สำนวนที่หมายถึงการทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเอง

1.ขว้างงูไม่พ้นคอ

2.จับงูข้างหาง

3.ตัดหางปล่อยวัด

4.จับเสือมือเปล่า

.

.

93. 1 byte มีค่ากี่bit

1.2

2.4

3.6

4.8

.

.

94.การอ่านข้อมูลฐาน 2 เป็นฐาน10

.

.

95.การอ่านค่าเวอร์เนียร์

.

.

96.จำโจทย์ไม่ได้

1.ซื้อควายหน้านา

2.

3.

4.

.

.

97.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากจากบัญชีธนาคารไปหากิจการมียอดคงเหลือของบัญชีกิจการณวันสิ้นงวดจำนวน

ยอดเงินฝากตามบัญชี 150,000

เงินฝากระหว่างทาง 88,000

เช็คค้างจ่าย 75,500

เช็คคืน 11,500

Nine100.com

1. 132,000

2. 157,000

3.

4. 331,000

.

.

98.หน่วยฐานของงานและพลังงานคืออะไร

1.จูล

2.

3.

4.

.

.

99.ข้อไหนไม่ใช้สินทรัพหมุนเวียน

1.

2.

3.

4.

.

.

100.ข้อใดไม่เอกสารที่ได้รับการยกเว้นพยานบอกเล่า

1.ทะเบียนสมรส

2.สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

3.

4.ปริญญาบัตร

.

.

101.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ

1. Planning

2. Decsion Making

3. Operating

4. Controlling

.

.

102.ข้อใดคือหน่วยความจำหลัก

1.ROM

2.RAM

3.Harddisk

4.

.

.

103.ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการตำรวจ มีหน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด

1. คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ

2. คณะกรรมการป้องกันการทุจริตและปราบปราม

3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. คณะกรรมการ…

.

.

104.ข้อใดอธิบาย 2/10,n/30 ได้ถูกต้อง 

1.กำหนดชำระภายใน30วัน มาชำระภายใน10 วัน ได้ส่วนลด 2%

2.

3.

4.

.

.

105.Ames test เป็นการทดสอบอะไร

1. Mutagen

2.

3.

4.

.

.

106.กรณีที่มีการโอนสินทรัพย์และหนี้สิน ตามนโยบายของภาครัฐ ต้องแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ตามข้อใด

1.มูลค่าตามบัญชีของ ส/ท เละ หนี้สิน

2.

3.

4.

.

.

107.เกณฑ์ในการวัดมูลค่า ของสินทรัพย์ คือข้อใด

1.มีความเปนไปได้ค่อยข้างแน่ที่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

2.วัดมูลค่าได้อย่าน่าเชื่อถือ

3.ข้อ 1 และ 2

4.ข้อ 1 หรือ 2

.

.

108.มี 2 บริษัท

บริษัทแรก ส่งใบเสนอราคา 500,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ที่ 2 ส่งใบเสนอราคา 524,300 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จะเลือกบริษัทไหน

1.

2.เลือกบริษัทแรก เพราะราคาถูกกว่า

3.เลือกบริษัท 2 เพราะราคาถูกกว่า

4.เลือกบริษัทไหนก็ได้ เพราะราคาเท่ากันแล้วแต่จะตัดสินใจ

.

.

109.บริษัทซื้อรถยนต์นั่ง ในราคา 700,000 บาท ภาษีซื้อ 49,000 บาท และซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ราคา 128,400 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีซื้อแล้ว ภาษีซื้อเท่ากับเท่าไหร่

1.

2.

3. 49,000

4. 57,400

.

.

110.การคิดคำนวณผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ประมาณว่ารถยนต์ ราคา 940,000 มูลค่าซาก 40,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ซื้อเข้ามา 1 ก.ค. 2556 ณ 31 ธ.ค มีค่าเสื่อมราคาสะสม 270,000 และต่อมา ณ 31 ธ.ค. 2558 กิจการตัดสินใจขายรถยนต์ดังกล่าว ในราคา 290,000 บาท จงคำนวณผลขาดทุน เท่ากับเท่าไหร่ Nine10.com

1.

2. 200,000

3.

4.

.

.

111.เกี่ยวกับ SPME จำคำถามไม่ได้ค่ะ

.

.

112.การเตรียมตัวอย่าง FTIR

1.บดกับ KBr

2.

3.

4.

.

.

113.สร้างถนน 3.5 กิโลเมตร ระยะเวลาเสร็จ 21 วัน 10 วันผ่านไป ทำได้ 1.1 กิโลเมตร ต่อมาอีก 6 วัน ทำได้วันละ 150 เมตร ถามว่า ต้องสร้างอีกวันละเท่าไหร่ถึงจะเสร็จตามกำหนด

1.150

2.200

3.250

4.300

.

.

114.บริษัท มีทุนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท เรียกเก็บหมดแล้ว….มีราคา 150บาท บริษัทแตกหุ้นใหม่ 5:1 (5 หุ้นใหม่:1หุ้นเก่า) 

1. 10,000 หุ้น……

2. 10,000 หุ้น……

3. 50,000 หุ้น 1,000,000

4. 50,000หุ้น……..

.

.

115.เลนส์ใกล้ตากำลังขยาย 20x เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย 4x กำลังขยายรวมเท่ากับเท่าไร

1.

2.

3.

4.

.

.

116.ในการแบ่งเซลล์ไมโอซิสระยะใดที่เซลล์มีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ

1.

2.

3.

4.

.

.

117.ในการแบ่งเซลล์ crossing over เกิดขึ้นที่ระยะใด

1.

2.

3.

4.

.

.

118.ตำแหน่ง promoter ที่ทำหน้าที่ในการสร้าง repressor protein คือยีนใดใน lag operon

1.

2.

3.

4.

.

.

119.พ่อของเด็กต้องมีหมู่เลือดแบบใด เมื่อลูกมีหมู่เลือด o Rh+,MN และเเม่ของเด็กมีหมู่เลือด o Rh-,MN

1.

2.

3.

4.

.

.

120.ทำการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เป็นเสมหะจากผู้ป่วยวัณโรคแล้วนำมาทำการย้อมสีเพื่อดู Mycobacterium tuberculosis จะต้องทำการย้อมแบบใด

1.

2.

3.

4.

.

.

121.ผู้ป่วยมีการติดเชื้อชนิดหนึ่งเมื่อนำมาเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25 องศาและ 37 องศา พบว่าที่ 25 องศา เซลล์มีลักษณะเป็นเส้นใย ส่วนที่ 37 องศา เซลล์เป็นเซลล์เดี่ยว ถามว่าผู้ป่วยติดเชื้อใด

1.

2.

3.

4.

.

.

122.ในการทดสอบความสามาถของแบคทีเรียในการใช้หรือย่อยสลายกรดอะมิโนต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อใด

1.

2.

3.

4.

.

.

123.ในการทดสอบ TSI ให้ผลการทดสอบเป็น K/A ผลการทดสอบเป็นอย่างไร ประมาณว่าผลการทดลองออกมาเป็นแบบนี้ เชื้อสามารถใช้น้ำตาลอะไรได้บ้าง ในน้ำตาล 3 ชนิด Nine100.com

1.

2.

3.

4.

.

.

124.ลักษณะพิเศษของ Retrovirus คืออะไร

1.

2.

3.

4.

.

.

125.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอนุภาคไวรัส

1.

2.

3.

4.

.

.

126.การนำ Plasmid เข้าสู่เซลล์พืชนิยมใช้จุลินทรย์ชนิดใด

1.

2.

3.

4.

.

.

127.เพราะเหตุใดไข้เหลือง (Yellow fever) จึงไม่พบการระบาดในประเทศไทย

1.

2.

3.

4.

.

.

128.เมื่อเราทำการตรวจพบ Trophozoite ในผู้ป่วยถามว่าผู้ป่วยติดเชื้อใด

1.

2.

3.

4.

.

.

129.ข้อใดถือเป็นรายได้รอการรับรู้?

1.

2.

3.

4.

.

.

130.ข้อใดเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1.ลิขสิทธิ์

2.เงินสด

3.ดราฟ

4.เงินฝากธนาคาร 

.

.

131.งบการเงินที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำ มีอะไรบ้าง

1.

2.

3.

4.

.

.

132.การนับปีงบประมาณ

1.

2.

3. 1 ต.ค.- 30 ก.ย.

4.

.

.

133.ลงทุนกับธุรกิจ ………ตรงกับสำนวนในข้อใด

1.ดีดลูกคิดในรางแก้ว

2.ซื้อควายหน้านา

3.ชักหน้าไม่ถึงหลัง

4.

.

.

134.โครงการออมเงิน และ ออมทอง

ถามว่าควรเลือกลงทุนโครงการไหนระยะเวลาเท่าใด ประมาณนี้

1.

2.

3.

4.

.

.

135.ได้เงินประจำปีงบประมานมา 1ล้านบาท แล้วใช้เหลือ 1 แสนบาทเงินที่เหลือต้องนำส่งคืนหน่วยงานใดหรือไม่

1.

2.

3.

4.

.

.

136.ภาษาอังกฤษ Nine100.com เป็นรูปกระทิง แล้วถามว่าในภาพหมายถึงข้อใด

A. Don't animal feed. 

B. 

C. 

D. Don't near animals.

.

.

137.ข้อใดเป็นรายการที่เกิดขึ้นหลังรอบระยะเวลารายงาน

1. รายการที่เกิดขึ้น 30 เมษายน

2. รายการที่เกิดขึ้น 1 ตุลาคม

3.

4.

.

.

138.กรณีไฟใหม้สิ้นปีมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือด้วยวิธีใด

1. อัตรากำไรขั้นต้น

2. วิธีถั่วเฉลี่ย

3. วิธีเจาะจง

4. วิธีเส้นตรง

.

.

139.จะวิธีอะไรพิสูจน์ว่าคนคนนี้ยิงปืนมา

1.

2.

3.

4.

.

.

140.รายการใดไม่ใช่เงินสดในมือ

1.ดาร์ฟ

2.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

3.พันธบัตร

4.เงินฝากออมทรัพย์

.

.

141.เฉิดฉาย ไฉไล สะบัดสไบในกรุงเก่า (อ.ส.ท. ………..สิงหาคม 2561)

1. ท่องเที่ยว

2. การแต่งกาย

3. ย้อนยุค

4.

.

.

142.ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง

1.

2.ใบขอซื้อ ,ใบเสนอราคา,ใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

3.

4.

143.ไขมันทราน ได้มาโดยกระบวนการทางเคมีใด

1.

2.

3.

4.

.

.

144.ซื้อผลไม้ 4 ลูก ราคา 15 บาท ถ้าซื้อผลไม้ 17 ลูก ต้องจ่ายกี่บาท

1.

2.

3.

4.

.

.

145.ข้อใดคือ ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

1. วัตถุดิบ แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต

2.วัตถุดิบ แรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนเกินปกติจากการดำเนินงาน

3.

4.

.

.

146.ข้อใดเป็นทั้ง ต้นทุนขั้นต้นและต้นทุนผันแปร

1.วัตถุดิบ

2.ค่าแรงงานทางตรง

3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต

4.

.

.

147.ข้อใดหมายถึง การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือแจกจ่าย

1.ราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทน แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.

3.

4.

.

.

148.ข้อใดหมายถึงต้นทุนสินค้าคงเหลือ

1.มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.มูลค่ายุติธรรม

3.สินค้าคงเหลือแจกจ่าย ราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.สินค้าคงเหลือตอบแทน ราคาทุนหรือราคาทุนเปลี่ยนแทนแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

.

.

149.ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

1.อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยฺ

2.การบันทึกมูลค่าเริ่มแรกจากการตีราคาใหม่

3.ภาระผูกพันจากการรับประกัน

4.หนี้สงสัยจะสูญ

.

.

150.การรับรู้รายการหลังเหตุการณ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 14 ข้อใดไม่ต้องปรับปรุงปีงบประมาณ 2561

1 รายการเกิดวันที่ 1 เม..61

2 รายการเกิดวันที่ 1 ..61

3 รายการเกิดวันที่ 30 ..61

4.รายการเกิดวันที่ 1 ..61

.

.

151.การชำระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศใช้อัตราใด

1 อัตราปิด

2.อัตรา

3. อัตราแลกเปลี่ยน

4.อัตราแลกเปลี่ยน ณ  วันเกิดรายการ

.

.

152.ข้อใดไม่ใช่สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน

1.ลูกหนี้

2.ลิขสิทธิ์

3.สัญญาเช่า

4.

.

.

153.รายได้ที่ได้จาก ค่าเช่าที่ส่วนราชการให้คนอื่นเช่ารับล่วงหน้า คือ บัญชีอะไร

1.รายได้รับ

2.รายได้แผ่นดินรับล่วงหน้า

3.รายได้รับล่วงหน้า

4.

.

.

154.การบันทึกต้นทุนขาย จะบันทึกเมื่อใด

1.บันทึกการซื้อและการขายสินค้าที่เกิดขึ้น

2.บันทึกการซื้อขายสินค้าที่เกิดขึ้นสิ้นงวด

3.บันทึกต้นทุนขายและสินค้าคงเหลืออย่างละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

4.บันทึกต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือทุกครั้ง ไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นงวด

.

.

155.ต่อไปนี้เป็นการจ่ายเงินค่าเช่าดำเนินงาน จำนวน 3 งวด ดังนี้

ปีที่ 1 5,000

ปีมี่ 2 6,000

ปีที่ 3 7,000 บาท กิจการควรบันทึกบัญชีอย่างไร

1.

2.บันทักตามจำนวนที่จ่ายจริง

3.

4.

 

ข้อสอบข้างต้น อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากผู้เข้าสอบจริงได้แบ่งปันมาให้ โดยทางเว็บไซต์ Nine100.com เป็นผู้รวบรวม สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ควรให้เครดิตกับผู้แบ่งปันและผู้รวบรวม

 

นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย สายรัฐศาสตร์
เปิดรับวุฒิ ป.ตรี/โท ทางรัฐศาสตร์ รปศ. และทางการปกครอง

 

>>> หนังสือคณิต ที่จะทำให้น้องสอบติดตำรวจในปีนี้ <<<

 


 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ


ข้อสอบนายสิบตำรวจ 2562

 

ปล.เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข่าวสอบตำรวจ คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561