หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ 18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ วุฒิ
นายสิบตำรวจ วุฒิ

18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ รับวุฒิอะไร?

     นายสิบตำรวจรับวุฒิ 

  • .6 ทุกแผนการเรียน
  • ปวช. ทุกสาขาวิชา
  • กศน. ที่เทียบเท่า ม.ปลาย
  • วุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย เช่น ปธ.6 ฯลฯ

 

นายสิบตำรวจ รับเกรดเท่าไหร่ขึ้นไป?

     ข่าวดี คือ นายสิบตำรวจไม่จำกัดเกรด เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้ เปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคน ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไร ช่างมัน แค่ตั้งใจสอบเข้าให้ได้เป็นพอ 

บางหน่วยจำกัดเกรด ทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการสอบเข้า ผมรู้จักน้องๆ ตำรวจหลายคนที่สอบเข้ามาได้เกรดแค่หนึ่งกว่าๆ ก็มี แต่น้องต้องเตรียมตัวสอบดีๆ นะครับ ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

 

จบวุฒิที่สูงกว่า ม.ปลาย สมัครได้ไหม

     วุฒิ ปวส. ,อนุปริญญา ,.ตรี ,.โท หรือ ป.เอก สมัครได้ แต่ แต่ แต่ ต้องใช้วุฒิระดับ ม.6/ปวช./กศน. สมัครเท่านั้น!! 

     วุฒิหาย หาวุฒิไม่เจอ ทำไงดี? ให้ติดต่อโรงเรียนเดิมเพื่อออกวุฒิทดแทน เขาจะมีต้นขั้วอยู่ โดยเอกสารวุฒิตัวจริงใช้ภายหลังสอบติดแล้ว 

     กรณีเรียนจบจากต่างประเทศ(รวมถึงในประเทศด้วย) ต้องเป็นวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ให้การรับรอง ตรวจสอบคุณวุฒิว่าได้รับการรับรองหรือไม่ คลิกเลย ตรวจสอบวุฒิ สำนักงาน ก.พ.

 

เรียนอยู่เทอมสุดท้าย ม.6/ปวช./กศน. สมัครได้ไหม?

     ไม่ได้ ต้องจบแล้วเท่านั้น!!! 

จะสมัครได้ มีกรณีเดียว ต้องได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร เช่น ปิดรับสมัคร 13 ตุลาคม(สมมติ) ก็ต้องได้วุฒิภายในวันนั้น ใช้ใบรับรองแทนไม่ได้!!

สำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 18 ปีแล้ว แต่ยังเรียนอยู่เทอมสุดท้าย .6/ปวช./กศน. และวุฒิไม่อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ก็สมัครไม่ได้นะ ต้องมีคุณสมบัติเรื่องวุฒิด้วย อายุครบอย่างเดียวไม่ได้

 

สำหรับผู้มีวุฒิ ปธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค

    ไม่รับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 

วุฒิที่ใช้สมัครนายสิบตำรวจ

     ต้องเป็นวุฒิที่ กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(..) ได้รับรองไว้แล้ว

 

ยังเรียนอยู่ ยังไม่มีวุฒิไปลองข้อสอบได้หรือเปล่า?

     ไม่ได้ครับ ในระเบียบเขียนไว้ชัดเจนว่า “…กรณีผู้สมัคร เจตนามาทดลองข้อสอบหรือเจตนาอื่นใด โดยไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มีความผิดฐาน แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ส่อไปในทางขบวนการทุจริต…”

​​     การสมัครสอบ ถือว่าน้องเป็นผู้รับรองตนเอง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

ดังนั้น หากน้องกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าใบสมัครนั้นไม่ถูกต้องตามประกาศ และมีความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาครับ

 

ทำตามกฎกติกาดีที่สุดครับ ก่อนจะเสียสิทธิในการสมัครงานราชการ

 

18 วุฒิที่ใช้สอบนายสิบตำรวจได้ มีอะไรบ้าง?

     วุฒิที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ เป็นวุฒิเทียบเท่า ม.ปลาย รายละเอียดตามภาพครับ

18 วุฒิที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

18 วุฒิ สอบนายสิบตำรวจ.
18 วุฒิ สอบนายสิบตำรวจ.

 

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ


ปล.
ไม่พลาดข่าวการสอบ + แนวข้อสอบ เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561