หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ตำรวจ ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา

ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา

สอบสวน พิสูจน์หลักฐาน
สอบสวน พิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจเตรียมเปิดสอบ 455 อัตรา

อายุ 18 – 35 ปี ติดยศ ร้อยตำรวจตรี(ร.ต.ต.)

วุฒิ ป.ตรี เปิดสอบ 4 สาย ดังนี้

 

1.สายสอบสวน 250 อัตรา

 • เปิดรับบุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น
 • ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (...)
 • ปฏิบัติหน้าที่ งานสอบสวน
 • เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่งสอบสวน 12,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้)
 • อายุ 18-35 ปี
 • เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร
 • บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

 

2.สายนิติกร 35 อัตรา

 • บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
 • ตำแหน่ง รองสารวัตร  ติดยศ “ร้อยตำรวจตรี” (...)
 • ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร สังกัด สำนักงานกฎหมายและคดี จำนวน 15 อัตรา
 • ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในสังกัด คด. และ อฎ. จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 15,920 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิตฯ (ต้องมีเนติบัณฑิตด้วย มีเฉพาะนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้)
 • อายุ 18-35 ปี
 • เลือกตำแหน่งตามลำดับคะแนนที่ได้รับเมื่ออบรมสำเร็จหลักสูตร
 • บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

 

3.สายบัญชี 70 อัตรา

 • บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
 • ตำแหน่ง รองสารวัตร
 • ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (...)
 • ปฎิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 20 อัตรา
 • ปฎิบัติหน้าที่บัญชี สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 อัตรา
 • เงินเดือน 15,920 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี บัญชี (เท่านั้น) 
 • อายุ 18-35 ปี
 • บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้
ตำรวจ สอบสวน พิสูจน์หลักฐาน บัญชี นิติกร
ตำรวจ สอบสวน พิสูจน์หลักฐาน บัญชี นิติกร

4.สายพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา

 • บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
 • ตำแหน่ง รองสารวัตร
 • ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (...)
 • ปฎิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 •  เงินเดือน 15,920 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาตร์ สาขาเคมี เท่านั้น วท..เคมี (ไม่รวมเคมีสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 55 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาตร์ สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น วท..ฟิสิกส์ (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 31 อัตรา
 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น วท..จุลชีว (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 14 อัตรา
 • สายตาสั้น ยาว เอียง ได้ (วัดที่ตรวจสายตา อนุญาตให้ใส่แว่นเข้าทดสอบได้)
 • บรรจุแต่งตั้งครบ 4 ปี จึงจะสามารถขอย้ายตำแหน่งได้

>>> ร่างกำหนดการรับสมัคร และวันสอบ + วิชาที่ใช้สอบแต่ละสาย <<<

>>> รวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน <<<

 

ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจ

 

เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว จะได้ไม่พลาดข่าว+แนวข้อสอบเก่า คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561