หน้าแรก วุฒิ ม.6 ม.6 ไปรษณีย์ ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ iTest ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ iTest ชุดที่ 1

โรงเรียนการไปรษณีย์
โรงเรียนการไปรษณีย์
-101Days -3Hours -46Minutes -45Seconds

iTest โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1

ข้อสอบเสมือนจริง ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้ !!
วิชาที่ใช้สอบ Update ล่าสุด

1.คณิตศาสตร์
25 ข้อ 100 คะแนน

2.ภาษาไทย
50 ข้อ 100 คะแนน

3.ภาษาอังกฤษ
50 ข้อ 100 คะแนน [ เฉพาะวิชานี้ต้องผ่านเกณฑ์ 50% ]

4.คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
50 ข้อ 100 คะแนน

5.การทดสอบทัศนคติ
50 ข้อ 100 คะแนน

วิธีการดาวน์โหลด iTest ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จำกัดเวลาดาวน์โหลด ]

1.คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง
2.
กรณีโหลดไม่ได้ ให้เปิดใน Google Chrome หรือเปิดในคอมพิวเตอร์
3.
ปล่อยโหลด 7 วัน และจะลบลิ้งค์ทิ้งอย่างถาวร

 ข้อสอบ iTest โรงเรียนการไปรษณีย์ ชุดที่ 1

เฉลย ข้อสอบ iTest โรงเรียนการไปรษณีย์ ชุดที่ 1วิธีการทำ
iTest โรงเรียนการไปรษณีย์

1.Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ/คอมพิวเตอร์
2.
ทำในข้อสอบ ทดเลขในข้อสอบ [ วันสอบจริง ไม่มีกระดาษทด ]
3.เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
4.ตรวจคำตอบ ดูว่าแต่ละวิชาได้กี่คะแนน ได้กี่ % และคะแนนรวมเป็นอย่างไร เก็บไว้วิเคราะห์คะแนนตนเอง เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป [ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ 50% ]

iTest นี้เหมาะกับ

  • โรงเรียนการไปรษณีย์หลักสูตร 1 ปี  [ วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ กศน.สายสามัญ ]

iTest นี้ไม่หมาะกับใคร

  • ผู้ที่จะสอบเข้าหลักสูตรอื่นๆ

 

 

***หมายเหตุ***

  • จำนวนข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • วิชาการทดสอบทัศนคติใน iTest มี 10 ข้อ แต่ข้อสอบจริงมี 50 ข้อ นอกนั้นวิชาอื่นเหมือนข้อสอบจริง

 

ไม่พลาด iTest ชุดต่อไป เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

-101Days -3Hours -46Minutes -19Seconds