หน้าแรก วุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ทหารเรือ ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี

ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี

ทหารเรือหญิง/ชาย เปิดรับสมัคร วุฒิ ม.ปลาย/ปวช./ป.ตรี


กองทัพเรือ
 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 44 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ชั้นสัญญาบัตร

 • 1.1 ภาษาจีน [ รับเฉพาะเพศหญิง ] จํานวน 1 อัตรา
 • 1.2 การบัญชี จํานวน 3 อัตรา
 • 1.3 นิติศาสตร์ จํานวน 3 อัตรา
 • 1.4 วิศวกรรมเครื่องกล [ รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 2 อัตรา
 • 1.5 วิศวกรรมเครื่องกล [ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร ] จํานวน 1 อัตรา
 • 1.6 วิศวกรรมโยธา [ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 1 อัตรา
 • 1.7 การวัดผลการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
 • 1.8 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • 1.9 ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • 1.10 เคมี [ รับเฉพาะเพศชาย ] จำนวน 1 อัตรา

2.ชั้นประทวน

 • 2.1 ปวช    [ รับเฉพาะเพศชาย ] จํานวน 20 อัตรา
 • 2.2 ปวช. จํานวน 7 อัตรา
 • 2.3 ม.ปลาย [ รับเฉพาะเพศหญิง ] จํานวน 1 อัตรา
 • 2.4 ม.ปลาย จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 • 1.ชั้นสัญญาบัตร อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี [ เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2545 และไม่เกิดก่อน พ..2527 ]
 • 2.ชั้นประทวน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี [ เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2545 และไม่เกิดก่อน พ..2532 ]
 • 3.หญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. [ ไม่วัดรอบอก ]
 • 4.ชาย  สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76/79 ซม

วิธีการสมัครสอบ

 • 1.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กรกฎาคม 2562 [ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ] สมัครทางเว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com
 • 2.พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
 • 3.สอบภาควิชาการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 มธ.ศูนย์รังสิต
 • 4.ประกาศผลสอบภาควิชาการ 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดประกาศสอบ

   – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

   กรณีอ่านประกาศแล้ว มีคำถามสงสัย โทรเลย 02-475-4671 และ 02-475-8409

   ขอบคุณภาพจากกองทัพเรือ


ปล.ไม่พลาดข่าวเปิดรับสมัครสอบ+แนวข้อสอบ ติดตามได้ที่เว็บไซต์นายร้อย www.Nine100.com