หน้าแรก ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

นายสิบตำรวจปราบปราม 2561
นายสิบตำรวจปราบปราม 2561
-564Days -16Hours 00Minutes -25Seconds

นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 5,000 อัตรา 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

ประกาศ 24-28 พ.ย.60
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60

สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61

สอบพละ 10-11 ก.พ.61
สอบสัมภาษณ์ 5-6 มี.ค.61

ประกาศผลรอบสุดท้าย 27 มี.ค.61

รายงานตัวเข้ารับการอบรม (บรรจุเป็นข้าราชการ) 1 เม.ย.61

ฝึกอบรม 1 เม.ย.61-30 ก.ย.62

 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


นายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2561 เปิดรับ 17 หน่วยงาน 5,000 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำรวจนครบาล จำนวน 1,000 ตำแหน่ง
2.ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 ตำแหน่ง
3.ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 250 ตำแหน่ง
4.ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 ตำแหน่ง

5.ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 350 ตำแหน่ง
6.ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 ตำแหน่ง
7.ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 350 ตำแหน่ง
8.ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 200 ตำแหน่ง

9.ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 ตำแหน่ง
10.ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 500 ตำแหน่ง
11.ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) จำนวน 800 ตำแหน่ง
12.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 30 ตำแหน่ง

13.ตำรวจสันติบาล จำนวน 95 ตำแหน่ง
14.กองบัญชาการศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง
15.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 5 ตำแหน่ง
16.ตำรวจคอมมานโด กองปราบปราม จำนวน 150 ตำแหน่ง
17.กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ตำแหน่ง

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561
คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เพศชาย (ระเบียบการปีนี้ ไม่ได้ระบุว่าต้องสถานภาพโสด)
 • อายุ 18-27 ปี นับแบบวันชนวัน (เกิดระหว่างวันที่ 9 ..2533 – 9 ..2542)
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 8 ธ.ค.2560 (ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้)
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม.

 

นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ


ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถ้าเกินถือว่าเป็นโรคอ้วน เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ (ค่า BMI ใช้ Google search หาการคำนวณได้)

รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด (ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า) แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด

สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก (ไม่รับตาบอดสี)

นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจ กับภาระทางทหาร

 • 1.อายุ 18 ปี เกิด 2542 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน(มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 • 2.อายุ 19 ปี เกิด 2541 ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน( มี สด.9) จะเรียน รด.หรือไม่ก็ตาม สมัครได้
 • 3.อายุ 20 ปี เกิด 2540 เรียน รด.ปี 3(มี สด.8) สมัครได้
 • 4.อายุ 20 ปี เกิด 2540 ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2561 สมัครไม่ได้
 • 5.อายุ 21 ปี เกิด 2539 จับได้ใบดำ (มี สด.43) สมัครได้
 • 6.อายุ 21 ปี เกิด 2539 จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • 7.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 เม..2561 สมัครได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 เม..)
 • 8.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 เม..2561 สมัครไม่ได้ (เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 เม..)
 • 9.ปลดทหารเกณฑ์แล้ว (มี สด.8) สมัครได้
 • 10.เกณฑ์ทหารแล้ว (มี สด.43) สมัครได้
 • 11.ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • 12.หนีทหาร สมัครไม่ได้

กรณีเคยมีคดีติดตัว

นายสิบตำรวจ วิชาที่ใช้สอบ

 • 1.ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 25 ข้อ
 • 3.ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
 • 4.ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 • 5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ
 • 6.สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 • รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง
นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ การเรียงลำดับคะแนน

 • 1.เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ (ไม่ใช้เกณฑ์ 60%)
 • 2.กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 3.กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 4.กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 5.กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 6.กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 7.กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 8.กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 • 9.กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก


สอบพละ

 • วิ่ง 1,000 เมตร
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • วิ่งระยะสั้น
 • วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

 

ยอดผู้สมัครนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2559

นายสิบตำรวจ ยอดผู้สมัคร
นายสิบตำรวจ ยอดผู้สมัคร

ประกาศรับสมัครสอบ

 • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 
 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ตำรวจนครบาล (บช.น.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
นายสิบตำรวจ
นายสิบตำรวจ

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ (ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้) สแกนภาพ
 • 2.ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • 3.สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น (เพราะสอบวันเดียวกัน)
 • ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • สอบติดฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี(ส.ต.ต.) เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค.60 ทางเว็บไซต์กองการสอบเท่านั้น ที่ www.PoliceAdmission.org

 • สถานที่สอบประกาศ 12 ..2561

ปล.ไม่พลาดข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ เป็นเพื่อนไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

-564Days -16Hours 00Minutes -25Seconds