หน้าแรก ประกาศสอบ นายสิบตำรวจ ปราบปราม เปิดสอบ 2,700 อัตรา

นายสิบตำรวจ ปราบปราม เปิดสอบ 2,700 อัตรา

นายสิบตำรวจ ปราบปราม

นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 2,700 อัตรา

 • ประกาศ 17-21 เม.ย.62
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. – 1 พ.ค.62
 • สอบ 26 พ.ค.62 [ สอบตรงกับสายอำนวยการ ]
 • ที่ผ่านมาภาค 9 สอบที่ จว.สงขลา ส่วน ตชด. สอบที่ กทม. [รอประกาศวันที่ 17 พ.ค. อีกทีครับ]
 • ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ 7 มิ.ย.62 
 • ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 26 ก.ค.62
 • บรรจุแต่งตั้ง 1 ส.ค.62
 • คนที่สมัครสายอำนวยการไปแล้ว สามารถสมัครสายนี้ได้อีก แต่จะสอบได้แค่สายเดียว เพราะสอบวันเดียวกันครับ

ตำรวจปราบปราม แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน

 • 1.ตชด.                [ 1,000 อัตรา ]
 • 2.ตำรวจภูธรภาค 9  [ 1,700 อัตรา ]

ตชด. 1,000 อัตรา

 • 1.จำนวน 700 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]
 • 2.จำนวน 300 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น
 • ฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน [ ระหว่างอบรมได้รับเงินเดือน ๆ ละ 3,070 บาท ]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตชด.ภาค 4 [ตชด.เขตภาคใต้] ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานีระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี    
 • ติดยศสิบตำตรี [ส.ต.ต.] ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม : ปป.]
 • ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 ปี จึงจะย้ายได้
 • ย้ายตำแหน่งครั้งที่ 2  ต้องย้ายอยู่ภายใน ตชด.ภาค 4 [ตชด.14 จังหวัดภาคใต้] เป็นเวลาอีก 4 ปี 
 • ย้ายตำแหน่งครั้งที่ 3  ย้ายไปสังกัดอื่น ๆ ได้ [รวมอยู่ใน ตชด.14 จังหวัดภาคใต้ 10 ปี]
 • กรณีอายุไม่เกิน 24 ปี สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร [นตท.] ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]

ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,700 อัตรา

 • 1.จำนวน 1,190 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]
 • 2.จำนวน 510 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น 
 • ฝึกอบรม 6 เดือน [ ระหว่างอบรมได้รับเงินเดือน ๆ ละ 3,070 บาท ]
 • จบแล้วทำงานสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9 ได้แก่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  [ภูธรภาคใต้ตอนล่าง
 • ติดยศสิบตำตรี [ส.ต.ต.] ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการพิเศษ : นปพ. ]
 • ลงตำแหน่งแล้ว 6 ปี ย้ายไปสังกัดอื่น ๆ ได้
 • กรณีอายุไม่เกิน 24 ปี สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร [นตท.] ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]


 

คุณสมบัติ สายปราบปราม 

 • เพศชายเท่านั้น
  • อายุ 18 – 27 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [ เกิดระหว่าง 2 พ.ค.35 – 2 พ.ค.44 ]
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร [ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้]
 • รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
 • สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก [ไม่รับตาบอดสี]
นายสิบตำรวจ สายตา
นายสิบตำรวจ สายตา

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร

 • 1.อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • 2.อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
 • 3.อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [มี สด.8] สมัครได้
 • 4.อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 สมัครได้
 • 5.อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [มี สด.43] สมัครได้
 • 6.อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้
 • 7.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 • 8.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครไม่ได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]
 • 9.ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [มี สด.8] สมัครได้
 • 10.เกณฑ์ทหารแล้ว [มี สด.43] สมัครได้
 • 11.ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้
 • 12.หนีทหาร สมัครไม่ได้
 • *** รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***

กรณีเคยมีคดีติดตัว

 


สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]

วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปราม 

 1. ความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 25 ข้อ
 2. ภาษาไทย 25 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 25 ข้อ
 6. สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 25 ข้อ

รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

การเรียงลำดับคะแนน นายสิบตำรวจ

 1. เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ไม่ใช้เกณฑ์ 60%]
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 4. กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 5. กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 6. กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 7. กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8. กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 9. กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลา

 


สอบรอบที่ 2 สอบพละ

 • 1.วิ่ง 1,000 เมตร
 • 2.ว่ายน้ำ 25 เมตร
 • 3.วิ่งระยะสั้น
 • 4.วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
 • 5.ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ


 

สอบ รอบที่ 3   

 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 • เกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

 


 

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ

 • 1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ
 • 2.ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 • 3.สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง
 • สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น [เพราะสอบวันเดียวกัน]
 • ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้
 • สอบติดฝึกอบรม  ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท
 • จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

 


กำหนดการ นายสิบตำรวจ ที่ควรทราบ

 • สมัคร 22 เม.ย.62 เวลา 00.01 น. จนถึง 1 พ.ค.62 เวลา 16.30 น. ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.PoliceAdmission.org
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 14 พ.ค.62
 • ประกาศสถานที่สอบ 17 พ.ค.62 [ ที่ผ่านมาสอบที่ จว.สงขลา รอประกาศอีกทีครับ ]
 • ประกาศอาคาร ที่นั่งสอบ 25 พ.ค.62
 • สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.62 เวลา 13.30-16.30 น. [ เข้าห้องสอบได้ในเวลา 11.30-13.15 น. เท่านั้น ]
 • ประกาศผลสอบ 7 มิ.ย.62


ประกาศฉบับเต็ม นายสิบตำรวจ


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ นายสิบตำรวจ

 • อ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ ในส่วนของภาค 9 โทร. 073-212-870
 • อ่านประกาศแล้วไม่เข้าใจ ในส่วนของ ตชด. โทร. 02-279-9520-34 ต่อ 51113 และ 51106
 • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร โทร. 02-697-0999 กด 1 กด 203 [ โทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ]
 • ผู้กำกับการอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 โทร.085-122-8499
 • สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ บช.ตชด. โทร 02-279-9520-34 ต่อ 51113 หรือ 511106

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

 

นายสิบตำรวจ

  

ข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest นายสิบตำรวจ 2562 ชุดที่ 1
[ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ] 

ข้อสอบนายสิบตำรวจ iTest นายสิบตำรวจ 2562 ชุดที่ 2
[ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ] 

หนังสือคณิต ที่ทำให้สอบติดตำรวจ เหมาะเอาไว้สอบ ตำรวจภูธรภาค 9 และ ตชด. [พิมพ์จำกัด หมดแล้ว หมดเลย] คลิกเลย หนังสือคณิต พิชิตตำรวจ

หนังสือคณิต ตำรวจหนังสือคณิต นายสิบตำรวจ

 


ปล.
ไม่หวงข้อมูลครับ ถ้าจะนำไปใช้ ให้เครดิต Nine100.com ก็พอครับ

ปล.2 ไม่พลาดข้อสอบนายสิบตำรวจ เป็นเพื่อนไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561